Aktuelt

07.11.2018

Villsvin – en overhengende trussel

Uten effektive tiltak vil villsvinpopulasjonen her i landet doble seg hvert tredje år framover og etter hvert komme opp i mer enn 40 000 dyr.

31.10.2018

Kjøttets tilstand 2018

Kjøttets tilstand er Animalias årlige statusrapport. For nittende gang har vi samlet tall og fakta om norsk kjøtt- og eggproduksjon.

29.10.2018

Nye dyrehelsekrav ved import av høy og halm fra bl.a. USA og Canada

Mattilsynet har gjennom en ny forskrift innført nye dyrehelsekrav ved import av høy og halm til dyrefôr fra 3. land. Dette skjer på bakgrunn av den økte importen som følge av tørken i sommer.

19.10.2018

«Dobbelmuskulatur» er ikke ønsket i norsk storfeproduksjon

Husdyrnæringen i Norge har gjennom mange år hatt en uskreven policy om ikke å benytte storferaser med såkalt dobbelmuskulatur, av etiske årsaker og av hensyn til dyrevelferden. Fornyet interesse for denne type avlsmateriale kan gjøre det nødvendig å formalisere standpunktet.

23.10.2018

Effektivt smittevern – en forutsetning for god dyrehelse

Norge har en dyrehelsestatus som er unik i internasjonal sammenheng. Vi kontrollerer og sanerer smittsomme sjukdommer andre land har gitt opp å bekjempe. Å bevare denne situasjonen krever kontinuerlig innsats. Effektive smittevernrutiner i alle ledd i husdyrproduksjonen er helt avgjørende.