Aktuelt

03.10.2019

Nytt nummer i øremerker for storfe fra 2020

Høsten 2019 vil alle storfeprodusenter bli tildelt en dyreholds-ID fra Mattilsynet. Dette nummeret skal fra 2020 benyttes i øremerkene på storfe sammen med individnummeret.

03.10.2019

Nytt produsentnummer som følge av kommune- og fylkesregulering

Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer.

25.09.2019

God oppslutning om dyrevelferdsprogrammet for svin

Dyrevelferdsprogrammet for svin er en avtale mellom alle aktørene i norsk svinenæring for i størst mulig grad å sikre og dokumentere god dyrevelferd for all norsk gris. Så godt som alle de store slaktegrisbesetningene og ca. 90 prosent av purkebesetningene er nå registrert i dyrevelferdsprogrammet.

19.09.2019

Fortsatt nedgang i forbruk av antibiotika til dyr i Norge

Årets NORM-VET- rapport viser at bruken av antibiotika i norske husdyrhold fortsetter å synke, og Mattilsynet konstaterer at det er få funn av resistente bakterier i mat og dyr.

05.08.2019

Forskning er grunnleggende for å sikre god dyrevelferd

I dag åpner den 53. verdenskongressen av ISAE i Bergen, hvor mer enn 400 av verdens fremste dyrevelferdsforskere samles. Norsk husdyrnæring er både pådriver og initierer selv anvendt forskning på dyrevelferdsområdet.

08.07.2022

Gassbedøving av gris

I Europa er det kritikk mot bruk av CO2-bedøving av gris. Forskere har også kommet til ulike konklusjoner om utfordringene med metoden. Animalia følger aktivt med på forskning og utvikling rundt bedøving av slaktedyr, men det er foreløpig ingen gode alternativer til CO2-bedøving for svin.