Aktuelt

26.06.2018

Ingen grunn til å unngå kjøtt fra norske ammekyr

Rapporten «Bærekraftig kosthold - vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv» konkluderer med at vi av bærekraftshensyn bør unngå kjøtt fra ammeku. Det er god grunn til å problematisere denne konklusjonen.

05.06.2018

Vi skal ha god dyrevelferd i alle slaktegrisbesetninger!

God dyrevelferd er viktig for dyra, for bønder og forbrukere. Når forbrukerne og resten av samfunnet får inntrykk av at dyrevelferden ikke er god nok, rammer det hele husdyrnæringa.

30.05.2018

Norske slakterier på Europa- toppen i hygiene

Det treårige prosjektet «Hygenea» er nylig avsluttet. Prosjektet har undersøkt slaktehygiene for storfe og småfe i europeiske slakterier. De norske slakteriene kommer godt ut sammenlignet med europeiske slakterier.

24.05.2018

Handlingsplan: Ingen funn av ESBL i prøver fra fjørfeimporter i 2017

Resultatene fra 2017 viser god effekt av tiltakene i Fjørfenæringas handlingsplan mot resistens. Målet for arbeidet med handlingsplanen 2017 var overvåking og reduksjon av resistente bakterier i norsk fjørfeproduksjon.