Aktuelt

02.02.2018

Nytt dyrevelferdsprogram for slaktegris

Det siste året har det vært mye oppmerksomhet rundt dyrevelferd i svinebesetninger, særlig slaktegrisproduksjon. Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har vedtatt en handlingsplan med et dyrevelferdsprogram for slaktegris.

02.01.2018

Nortura og KLF forener krefter i nye Animalia AS

Animalia er fra 1. januar 2018 eget aksjeselskap, eid av Nortura og KLF.

02.01.2018

Ny organisering av Helsetjenesten for storfe

Helsetjenesten for storfe er en del av Animalia fra 1. januar 2018. Helsetjenesten skal prioritere helseutfordringer som gjelder alle driftsformer innen melk- og kjøttproduksjon i storfenæringen.

06.12.2017

Dyrevelferdssaker ikke representative for svinenæringa

Helsetjenesten for svin i Animalia tar sterk avstand fra det som er vist av dårlig dyrevelferd i de siste dagenes mediesaker fra Rogaland. Slike tilstander skal vi ikke ha i norske fjøs.

03.01.2018

Ulike tall på kjøttinntak

Hvorfor er det så mange forskjellige tall på kjøttforbruk og hvor mye kjøtt spiser vi egentlig i Norge?