Aktuelt

19.07.2018

- Bruk norsk fôr

Det var budskapet fra Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag på et møte på Veterinærinstituttet torsdag 19. juli. Tørken skaper fôrkrise fra Agder til Dovrefjell, og mange vurderer å skaffe importert grovfôr. Veterinærinstituttet mener det er  risiko for å få alvorlige smittsomme dyresykdommer inn med import av fôr fra de aller fleste aktuelle eksportland.

13.07.2018

Mattrygghet i Norge

Feriesesongen er i full gang og nordmenn elsker å reise og få nye impulser og opplevelser. Men av og til får vi mer enn vi ber om. Sjansen for å bli syk av mat på ferieturen i utlandet er veldig mye høyere enn hjemme i Norge.

04.07.2018

Ny forskrift om dyrehelse og smittevern

Den nye dyrehelseforskriften har krav om at alle produsenter skal ha oppdatert kunnskap om dyrehelse, forebygging og smittevern. Animalia utvikler et kurstilbud som vil tilfredsstille både kompetansekravet og krav om smittevernplan.

26.06.2018

Ingen grunn til å unngå kjøtt fra norske ammekyr

Rapporten «Bærekraftig kosthold - vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv» konkluderer med at vi av bærekraftshensyn bør unngå kjøtt fra ammeku. Det er god grunn til å problematisere denne konklusjonen.

05.06.2018

Vi skal ha god dyrevelferd i alle slaktegrisbesetninger!

God dyrevelferd er viktig for dyra, for bønder og forbrukere. Når forbrukerne og resten av samfunnet får inntrykk av at dyrevelferden ikke er god nok, rammer det hele husdyrnæringa.