Aktuelt

30.05.2018

Norske slakterier på Europa- toppen i hygiene

Det treårige prosjektet «Hygenea» er nylig avsluttet. Prosjektet har undersøkt slaktehygiene for storfe og småfe i europeiske slakterier. De norske slakteriene kommer godt ut sammenlignet med europeiske slakterier.

24.05.2018

Handlingsplan: Ingen funn av ESBL i prøver fra fjørfeimporter i 2017

Resultatene fra 2017 viser god effekt av tiltakene i Fjørfenæringas handlingsplan mot resistens. Målet for arbeidet med handlingsplanen 2017 var overvåking og reduksjon av resistente bakterier i norsk fjørfeproduksjon.

24.05.2018

Året som gikk - 2017

Nå er Animalia sin årsrapport for 2017 publisert.

30.04.2018

Økt overlevelse og effektivitet i svineproduksjonen

Norsk svineproduksjon kan nok en gang vise til en rekordstor effektivitetsutvikling med økt overlevelse hos både smågris og slaktegris. Det viser tallene for 2017, som nå er offentliggjort.

17.04.2018

Engasjerende fagmøte om slaktehygiene

Fagfolk fra Mattilsynet, kjøttbransjen, Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen deltok i dag på sluttseminar for forskningsprosjektet Hygenea - risikobasert hygienekontroll i europeiske slakterier.

28.02.2018

Ny rapport fra EU om antibiotikaresistens hos mennesker, dyr og i mat

Rapporten med data fra 2016 viser at det fortsatt er høy forekomst av resistens mot antibiotika, men at forekomsten varierer mellom land i Europa. Norge er, sammen med andre nordiske land, fortsatt i en gunstig situasjon.