Aktuelt

13.07.2018

Mattrygghet i Norge

Feriesesongen er i full gang og nordmenn elsker å reise og få nye impulser og opplevelser. Men av og til får vi mer enn vi ber om. Sjansen for å bli syk av mat på ferieturen i utlandet er veldig mye høyere enn hjemme i Norge.

04.07.2018

Ny forskrift om dyrehelse og smittevern

Den nye dyrehelseforskriften har krav om at alle produsenter skal ha oppdatert kunnskap om dyrehelse, forebygging og smittevern. Animalia utvikler et kurstilbud som vil tilfredsstille både kompetansekravet og krav om smittevernplan.

26.06.2018

Ingen grunn til å unngå kjøtt fra norske ammekyr

Rapporten «Bærekraftig kosthold - vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv» konkluderer med at vi av bærekraftshensyn bør unngå kjøtt fra ammeku. Det er god grunn til å problematisere denne konklusjonen.

05.06.2018

Vi skal ha god dyrevelferd i alle slaktegrisbesetninger!

God dyrevelferd er viktig for dyra, for bønder og forbrukere. Når forbrukerne og resten av samfunnet får inntrykk av at dyrevelferden ikke er god nok, rammer det hele husdyrnæringa.

30.05.2018

Norske slakterier på Europa- toppen i hygiene

Det treårige prosjektet «Hygenea» er nylig avsluttet. Prosjektet har undersøkt slaktehygiene for storfe og småfe i europeiske slakterier. De norske slakteriene kommer godt ut sammenlignet med europeiske slakterier.