Aktuelt

09.06.2017

Norge, Norden og EU sammen mot antibiotikaresistens

Det var stor interesse for norsk husdyrnærings ferske handlingsplan mot antibiotikaresistens som nylig ble presentert på et uformelt fagseminar i Brussel.

07.06.2017

Med ull på agendaen

6.-8. juni er det samling for norske ullklassifisører og andre ull- entusiaster. I år er det fokus på hva som skjer når ulla videreforedles.

01.06.2017

Portforbudet for fjørfe opphevet 1. juni

Mattilsynet har nå opphevet forbudet mot hold av fjørfe utendørs. Det er ikke lenger krav om fysisk avskjerming i form av innhegning og tak.

22.05.2017

Fagdag – Bærekraft i beitenæringa

21. juni arrangerer en samlet beitenæring fagdagen «Bærekraft i beitenæringa».

27.04.2017

Frittgående eller innredede bur- hva gir best dyrevelferd?

I 2001 ble det vedtatt at alle verpehøner skal ha tilgang til strøbad, vagle og rede fra 1.1.2012.  Fra samme dato ble det innført forbud mot konvensjonelle nakne nettingbur.

27.04.2017

Ny studie støtter ikke rådende hypotese om rødt kjøtt og kreft

En ny studie i prosjektet Sunnere storfekjøtt har sammenlignet forekomsten av tarmkreft hos mus som hadde spist laks og ulike kjøttslag. Den fant ingen forskjell i forekomsten mellom laks, hvitt eller rødt kjøtt, mens den karbohydratrike referansedietten kom dårligst ut. Resultatet er uventet og viser behovet for videre forskning.