Aktuelt

04.05.2017

Fortsatt nedgang i forekomst av resistente bakterier hos fjørfe

Etter to år med en offensiv handlingsplan mot resistente bakterier hos fjørfe, er forekomst av ESBL-bærende E. coli nesten halvert i forhold til 2014.

18.01.2024

Rådslag om revidering av norske kostråd

Helsedirektoratet er i gang med å revidere de norske kostrådene. Som del av arbeidet inviterte de 18. januar vi til et rådslag hvor interessenter kan komme med innspill om hva de mener er viktig når arbeidet med å formulere rådene starter.

24.01.2024

Ringorm hos storfe – endring av soner og tiltak

I november i fjor ble det påvist flere tilfeller av ringorm hos storfe i Trøndelag, noe som førte til at næringa selv satte i verk tiltak for å hindre smittespredning, ut over Mattilsynets tiltak.   

12.02.2024

Ledig stilling: leder for kommunikasjon, kunnskapsformidling og samfunnskontakt

Er du opptatt av å styrke norsk landbruk og husdyrproduksjon og liker å jobbe med forbedrings- og utviklingsarbeid? Ønsker du å bidra til at tilliten til norsk matproduksjon opprettholdes? Hvis du i tillegg har erfaring fra strategisk og operativ kommunikasjon, er du kanskje vår nye leder for kommunikasjon, kunnskapsformidling og samfunnskontakt.

14.02.2024

Bli med på seminar om sau og klima

I regi av prosjektet «Klimasmart sau» arrangeres det 7. mars heldagsseminar om sau og klimagassutslipp.

21.02.2024

Utbrudd av fugleinfluensa i Rogaland

Det ble 18. februar konstatert fugleinfluensa i et fjørfehold med oppalsflokker av slaktekylling i Lund kommune i Rogaland. Dette er det første utbruddet av fugleinfluensa i tamfuglhold i Norge så langt i vinter. I sin siste statusrapport av 11. januar oppfordrer Veterinærinstituttet til skjerpet smittevern og årvåkenhet.