Aktuelt

27.04.2017

Frittgående eller innredede bur- hva gir best dyrevelferd?

I 2001 ble det vedtatt at alle verpehøner skal ha tilgang til strøbad, vagle og rede fra 1.1.2012.  Fra samme dato ble det innført forbud mot konvensjonelle nakne nettingbur.

27.04.2017

Ny studie støtter ikke rådende hypotese om rødt kjøtt og kreft

En ny studie i prosjektet Sunnere storfekjøtt har sammenlignet forekomsten av tarmkreft hos mus som hadde spist laks og ulike kjøttslag. Den fant ingen forskjell i forekomsten mellom laks, hvitt eller rødt kjøtt, mens den karbohydratrike referansedietten kom dårligst ut. Resultatet er uventet og viser behovet for videre forskning.

27.04.2017

Dyrehelseportalen er bedre enn noen gang

I januar ble det lansert ny utgave av Dyrehelseportalen. Dette inkluderte blant annet bedre brukeropplevelse og mer og bedre data fra veterinærene.

07.04.2017

Tidenes fugleinfluensautbrudd i Europa

Siden det første utbruddet med fugleinfluensaviruset H5N8 ble registrert i Ungarn i november 2016, er 29 land blitt rammet. Også Danmark, Sverige og Finland er berørt, mens Norge så langt er blitt forskånet. Nå er vårtrekket i gang, så vær nøye med smittebeskyttelsen! 

07.04.2017

Status for fjørfenæringas handlingsplan mot resistente bakterier i 2016

Næringa bygger systematisk kunnskap om effektive tiltak mot ESBL. Mål og strategier står fast.

07.04.2017

Råner til markedet

Prosjektet «Råner til markedet – løsninger for Produksjon, Produktkvalitet og Markører for rånelukt» (Boars PPM) tar for seg utfordringer knyttet til svineproduksjon og kastrering av hanngriser.