Aktuelt

31.10.2016

Mat er god klimapolitikk

Når foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for klimagassutslipp i 2015 viser at olje og gass, industri og transport står for drøye 81 prosent av utslippene i Norge mot landbrukets 8,7 prosent, er det meningsløst å prøve å gjøre kjøttproduksjon til den store miljøsynderen slik klima- og miljøminister Vidar Helgesen gjør. Det viktigste klimatiltaket i norsk jordbruk er heller ikke å redusere produksjonen av kjøtt fra drøvtyggere.

31.10.2016

Dyrehelsa- verdt å beskytte

Den norske dyrehelsa utfordres av sentrale trekk ved tiden vi lever i. Vi importerer mange produkter, vi reiser mye og vi bruker utenlandsk arbeidskraft i husdyrnæringen. Alt dette øker risikoen for at husdyra våre blir utsatt for smittsomme sykdommer. Smittevernet er viktigere enn noen gang.

23.08.2017

RFID- merking av storfe fra 1. januar 2017

Storfenæringa innfører krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk - ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene.

04.05.2017

Fortsatt nedgang i forekomst av resistente bakterier hos fjørfe

Etter to år med en offensiv handlingsplan mot resistente bakterier hos fjørfe, er forekomst av ESBL-bærende E. coli nesten halvert i forhold til 2014.