Aktuelt

29.04.2022

Status 2021: norsk dyrehelse holder seg god

Veterinærinstituttets Dyrehelserapport som oppsummerer året 2021 viser at norske landdyr generelt har en god helsestatus. Noe av grunnlaget for denne statusen er det smitteforebyggende arbeidet som gjøres av KOORIMP.

07.03.2022

Fugleinfluensa og forestående fugletrekk

Det påvises stadig fugleinfluensa hos villfugl på kontinentet og i Storbritannia. I Norge er det i vinter påvist hos villfugl fra Arendal i Agder til Karlsøy i Troms og Finnmark. Det er altså all grunn til å være føre var, nå som vårtrekkene setter i gang. Portforbudet i Rogaland, opprettet i desember 2021, gjelder fortsatt.

01.03.2022

Praktisk informasjon om dyrevelferdsprogrammet for storfe

Alle produsenter med flere enn 10 storfe skal inngå avtale med veterinær og gjennomføre et DVP-besøk minimum hver 16. måned. Vi oppfordrer til å avtale DVP-besøk med veterinær tidlig i innrulleringsperioden.

27.12.2021

Animalias fagsystemer og dataangrep mot Nortura

Alle Animalias fagsystemer for produsenter og veterinærer; Sauekontrollen, Storfekjøttkontrollen, Ingris, Helsegris, Helsefjørfe og Dyrehelseportalen er tilgjengelige og i tilnærmet normal drift.

27.12.2021

Fugleinfluensa påvist i to verpehønsbesetninger i Rogaland

I forbindelse med fugleinfluensauttbruddene i Klepp kommune medio november, ble det opprettet risiko- og observasjonssoner for overvåking og kontroll av trafikk. Risikosonene ble innlemmet i observasjonssonene 15. desember. Observasjonssonene ble opphevet 24. desember.