Aktuelt

18.06.2021

Registreringer viser positiv utvikling for dyrevelferden for norske griser

Krav til dokumentasjon er en viktig del av Dyrevelferdsprogrammet for svin (DVP svin). Allerede nå – relativt kort tid etter innføringen av dyrevelferdsprogrammet – kan vi ta ut enkelte aggregerte data for å si noe om status i de besetningene som deltar. Per 16. juni 2021 var 1743 aktive svinebesetninger registrert i Helsegrissystemet.

04.06.2021

Dyrevelferdsprogrammet for svin gir godt grunnlag for systematisk forbedringsarbeid

Dyrevelferdsprogrammet for svin er basert på en avtale mellom alle aktørene i norsk svinenæring for å sikre og dokumentere god dyrevelferd for all norsk gris. Dyrevelferdsprogrammet omfatter nå alle besetningstyper, og 99 prosent av all gris som slaktes er inkludert.

30.04.2021

Ingen funn av fotråte i fjor

For første gang siden 2008 ble det i fjor ikke avdekket noen tilfeller av fotråte hos sau.

15.03.2021

Stor interesse for digitalt småskalakurs om fjørfeproduksjon

Animalia arrangerer denne uken digitalt småskalakurs. 17 produsenter deltar. Dette er femte gang kurset arrangeres siden oppstarten i 2018.

08.03.2021

Europeisk kurs for veterinærer interessert i kjøttkontrollsystemer

I begynnelsen av februar ble det arrangert et tredagers online europeisk kurs for veterinærer som arbeider med kjøttkontrollsystemer. Animalia hadde både faglig, pedagogisk og teknisk ansvar for arrangementet.