Aktuelt

28.09.2022

Newcastlesyke - nå er smittevern viktigere enn noen gang

Det er påvist Newcastle syke (Newcastle disease) i en verpehønsbesetning i Rogaland. I tillegg er det påvist Newcastle syke på ville duer i flere områder på Østlandet. Nå er det viktig at alle som har fjørfe har godt smittevern og at du har lav terskel for å melde ifra til Mattilsynet ved mistanke om sykdom.

21.09.2022

Lær om norsk kyllingproduksjon – følg et kyllinginnsett

Fra torsdag 22. september blir det mulig å følge et helt kyllinginnsett via nettsiden kyllinginfo.no. Nettsiden er en kunnskapssatsing fra Animalia, hvor vi presenterer oppdatert informasjon om norsk kyllingproduksjon.

06.09.2022

Fortsatt lite antibiotikaresistens i norsk dyrehold

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i norsk husdyrpopulasjon er fortsatt lav, viser rapport fra NORM-Vet 2021.

06.09.2022

Ledig stilling: Spennende jobb som fagsjef

Vi søker veterinær til å lede våre spisskompetente medarbeidere i helsetjenesten for fjørfe og svin og ha det daglige ansvaret for KOORIMP

05.09.2022

Endringer i Norsk ullstandard

Landbruksdirektoratet og Animalia, har med innspill fra Norilia, Fatland og industriaktører vedtatt ny Norsk ullstandard, gjeldende fra 1. september 2022.