Fugleinfluensa påvist i to verpehønsbesetninger i Rogaland

Fugleinfluensa ble 11. november påvist i et fjørfehold i Klepp kommune i Rogaland. Nå har Mattilsynet bekreftet påvist fugleinfluensa på nabogården til denne første besetningen også. Besetningen er avlivet.

Fotograf : Animalia

Dette er første gang fugleinfluensa er påvist i kommersielle fjørfehold i Norge.

Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. 

Mattilsynet har innført restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningene for å hindre videre smittespredning. 

Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Helsetjenesten for fjørfe har informasjonsmateriell om smittebeskyttelse: 

Les mer: