Ny klassifiseringsmetode utprøvet i 2018

Det tekniske utstyret for klassifisering med lengdemåling av storfe ble tatt i bruk på 26 av de 27 anleggene som klassifiserer storfe i Norge i løpet av 2018. Dermed var alt klart for å innføre den nye klassifiseringsmetoden fra 7. januar 2019. 

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

Animalia har over tid arbeidet for å forbedre klassifiseringsmetodene ved å utvikle og dokumentere gode objektive målemetoder med ulik grad av automasjon og som er kostnadseffektive under norske forhold. Klassifiseringsutvalget tok sin beslutning om å innføre klassifisering med lengdemåling av storfe ut ifra at den nye metoden er en forbedring av klassifiseringen og at den er den beste metoden vi har for å klassifisere storfeslaktene på en objektiv, dokumenterbar og rettferdig måte i Norge.  

Klassifisering med lengdemåling er relativt billig å innføre. Dermed har det vært mulig for alle de norske slakteriene å investere i det nødvendige utstyret.

Det eneste anlegget som ikke var klart for omleggingen pr. januar 2019 er et nødslaktmottak. Det vil i løpet av april 2019 også ta i bruk ny klassifiseringsmetode.

Dokumenterer slaktene

21 av de 26 slakteriene som hadde innført lengdemåling ved innføringen av systemet i januar 2019 har installert lasermåling. De fem andre anleggene måler med en standardisert lang linjal. De 21 slakteriene med lasermåling klassifiserer 98 prosent av slaktene i Norge.  

Som sikkerhet for at lengdemålingen gjøres riktig på hvert enkelt slakt, og også for å kunne oppdage eventuelle andre feil, blir hvert slakt fotografert så man har dokumentasjon. Det vil dermed være mulig for produsenten å få se bildet av slaktet dersom det er uklarheter rundt klassifiseringen.