FoU og innovasjon i Animalia

Animalia har overordnet ansvar for å koordinere bransjens langsiktige tematiske prioriteringer og er pådriver og leverandør av forskning og innovasjon til næringen.

Helse og velferd hos norske verpehøner skal studeres inngående i næringens nye 4-årige innovasjonsprosjekt «Velferdshøna».

Fotograf : Animalia/ Jonas Ruud

Vi kobler partnere fra ulike disipliner og fagmiljøer sammen for å løse små og store utfordringer i næringen, sier Ole Alvseike, fagdirektør FoU, innovasjon og mattrygghet.

- Det store EU-prosjektet RoBUTCHER, med oppstart i 2020, er et godt eksempel på dette. Prosjektet har stor forskningshøyde og fordrer at mange ulike fagdisipliner kan jobbe sammen. Oppstart og gjennomføring av RoBUTCHER har dominert arbeidet for mange i Animalia. Det har også vært en bratt læringskurve med tanke på rapportering og systemer i EU. Vi har funnet gode rapporteringsrutiner som både har vært formelt dekkende og til styring av ressursbruken, sier Alvseike.

2020 var oppstart for Animalias første nærings-PhD-prosjekt OBKLAS (klassifisering). ListComplex, Velferdshøna, Foreldrevelferd og Diginostics var de øvrige IPN-prosjektene eid av Animalia som startet opp i 2020.

Av forskerstyrte prosjekter som startet opp i 2020 støtter eller deltar Animalia i:

  • WELCOW-Improving animal welfare in dairy herds by optimising welfare assessment methods for continuous use by farmers.
  • Norwegian Airways – improved sustainability and welfare in the cattle industry through reduction of respiratory disease and use of antimicrobials.

Animalia er aktiv part i EU COST nettverket RIBMINS og det ble i 2020 arbeidet med konferanser og publikasjoner og forberedelse til en 3-dagers RIBMINS Training School som ble arrangert i februar 2021 med Animalia som teknisk/pedagogisk leverandør og «rektor».

Les mer: