Slaktestatistikk - småfe

Dyreslag sau deles inn i seks kategorier for slakting og klassifisering: sau (voksne hunndyr), lam, ung sau, vær, geit og kje.