Pussing av storfeslakt

Her er en gjennomgang av regelverket for pussing av storfeslakt. Hvert enkelt kontrollpunkt er dokumentert med 3 kvalitetsgrader; perfekt, akseptabelt og uakseptabelt.