Etisk regnskap

Et etisk regnskap er en omfattende kartlegging av faktorer som kan påvirke dyrenes velferd på et slakteri. Regnskapet avsluttes med en skriftlig rapport som bedriften kan bruke i sitt arbeid for å forbedre forholdene.

Animalia har tidligere levert etisk regnskap kun for firbeinte dyr. Nå er det også utviklet etisk regnskap til bruk for kylling og kalkun.

Hva kan et etisk regnskap brukes til?

 • Et etisk regnskap påpeker kritiske områder og gir virksomheten bedre muligheter for å ta stilling til om og hvor det må investeres.
 • Et etisk regnskap kan brukes til å evaluere effekt av større endringer.
 • Et etisk regnskap kan brukes som dokumentasjon overfor myndigheter og kunder.

Et etisk regnskap bygger på følgende prinsipper:

 • Dyrene skal få oppfylt grunnleggende fysiske behov (tørr liggeplass, rent drikkevann, akseptabel ventilasjon/temperatur).
 • Dyr som kan skade hverandre, skal holdes adskilt.
 • Innredning skal være slik utformet at ingen dyr kan komme til skade. 
 • Drivganger skal være slik utformet at de fleste dyr går uten bruk av tvang (riktig lys, oversiktlige ganger, riktig bredde, sklisikkert gulv, tette vegger, lite støy).
 • Syke eller skadede dyr skal avlives så raskt som mulig på en skånsom måte.
 • Det skal se ut som om dyrene har det bra.

Oppbygning

I de etiske regnskapene har vi delt slakteriet i 5-10 områder. Hvert område omfatter ca 5-25 kontrollpunkter. Hvert punkt vurderes etter en firetrinns skala som er nøye definert i et vurderingsskjema. Kriteriene for hver karakter er basert på forskningsresultater og praktiske erfaringer.

Kontrollpunktene for hvert område omfatter:

 • bygningsmessige forhold
 • utstyr
 • rutiner
 • personalets adferd
 • dyrenes adferd

Hvert punkt vektes etter økonomisk og dyrevelferdsmessig betydning og deretter blir det beregnet hvordan anlegget scorer i forhold til et anlegg med optimale forhold. Resultatet fremstilles grafisk slik at man raskt kan se hvor det er størst behov for utbedringer. Regnskapet tilhører anlegget og behandles konfidensielt.

Når vi gjennomfører et etisk regnskap, er vi på anlegget i 2-4 dager for å få et riktig inntrykk av forholdene. Ved utarbeiding av anlegg som slakter fjørfe, er vi også med ut i 1-3 besetninger og ser på håndtering av dyrene ved plukking og følger transporten inn til anlegget. Før vi reiser, legger vi fram resultatet og diskuterer forbedringsområder.