Kompetansekrav

Alle som på noen måte håndterer levende dyr på slakteri, skal ha deltatt på et godkjent opplæringsprogram ha et kompetansebevis fra Mattilsynet. Alternativt godtas et gyldig bevis fra tilsvarende myndighet i et EU-land. 

Animalia har utarbeidet et opplæringsprogram som er godkjent av Mattilsynet.

Det omfatter:

  • Teori fra e-læringskurs
  • Praktisk opplæring under veiledning av dyrevelferdsansvarlig (DVA) på lokalt slakteri. Denne opplæringen skal baseres på godkjente sjekklister og anleggets rutinebeskrivelser

Da nytt regelverk trådte i kraft i 2013, arrangerte vi sentrale «klasseromskurs» for erfarne personer utpekt som DVA fra alle eksisterende slakterier. De fikk kompetansebevis fra Mattilsynet basert på tidligere erfaring og eksamen fra dette kurset. Deretter fikk de ansvaret for opplæring av øvrig personell på sitt slakteri.

Når et anlegg trenger en ny DVA er det to forutsetninger:

  1. Vedkommende skal ha kompetansebevis som dekker all håndtering av levende dyr på anlegget; dvs. alle dyrearter og alle oppgaver fra mottak til avblødning og bedøvingskontroll
  2. Han eller hun må delta på DVA-samlinger arrangert av Animalia ca. hvert andre år.

Det betyr at vi ikke rutinemessig arrangerer innføringskurs for DVA. Dersom et anlegg ikke har mulighet for å overføre kompetanse fra avtroppende til ny DVA, kan vi på forespørsel arrangere en tilpasset gjennomgang av regelverk og oppgaver DVA skal ha ansvar for.