Dyretransportkurs

Dyretransportkurs storfe, småfe og gris

Animalia arrangerer to kurs årleg på ulike stader i landet. Kursa går over to dagar og gjev kompetansebevis for transport storfe, småfe og gris. Kompetansebevis er eit krav for alle som transporterer dyr – både egne og andres, over 50km. Det er også eit krav for dei som transporterer andre enn sine egne dyr under 50km. NB! Transport til og frå beite er unntatt.

Dyretransportkurs fjørfe

Animalia arrangerer eitt til to kurs årleg. Kurset er godkjent av Mattilsynet og gjev kompetansebevis for transport av fjørfe. Kurset er obligatorisk for alle som transporterer fjørfe.

Se info om planlagte kurs