Miljøberikelse til slaktekylling

Interessen for å gi slaktekyllingen miljøberikelse er stadig økende, og flere og flere produsenter setter nå inn ulike berikelser til slaktekyllingen sin. Men hvilke miljøberikelser er trygge og relevante for dyrene, og hvordan kan vi vite om slike tiltak faktisk gir dyrene en bedre velferd?

Hva er en miljøberikelse?

I hovedsak så er det en ting som settes inn i kyllinghuset for å berike dyras miljø og imøtekomme dyras atferdsbehov. Slaktekyllingen lever i et miljø som ivaretar deler av disse behovene, men de har samtidig noen viktige behov som ikke ivaretas like godt i et typisk fjørfehus.

En miljøberikelse er et element, eller en ting, som settes inn i huset for å imøtekomme dyrenes atferdsbehov, for å øke aktiviteten og stimulere til ulike atferder. Et sentralt poeng når vi velger miljøberikelser, er derfor at berikelsene må være biologisk relevante for dyra, dvs at de må være interessante for dyret, basert på hva dyra vi vet at dyra har lyst til å gjøre. Samtidig må alle berikelser som tas inn til dyra være av god hygienisk kvalitet, og de må være økonomisk og praktisk gjennomførbare, herunder at berikelsene må være mulige å få tak i, transportere, lagre og håndtere underveis i innsettet.

Studier har vist at tilgang på gode miljøberikelser har en rekke målbare positive effekter som forbedret beinhelse gjennom økt aktivitet, færre tråputeskader, redusert forekomst av skadelig fjørhakking, mindre fryktsomhet, og økt forekomst av ønsket aktivitet som strøbading, lek og utforskning. Dermed vil en biologisk relevant miljøberikelse bedre dyrevelferd, gjennom en bedret biologisk funksjon (friskere dyr), imøtekommede atferdsbehov og økt trivsel.

Tips til trygge og interessante miljøberikelser for slaktekylling:


DOKUMENTER


ARTIKLER