Utfasing av app - oppgradering av web

Sauekontrollen sin app er et populært verktøy for oppslag og registrering i Sauekontrollen, med offlinetilbud og mulighet til å bruke lesestaver til å lese av øremerker rett i appen. Av tekniske årsaker vil appen kun virke ut 2023. Vi jobber nå med å gjøre webversjonen så god at den kan erstatte appen. Les mer

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Statistikk viser at veldig mange allerede har benyttet webversjonen på mobil fordi appen ikke har dekket alle behov for registrering og oppslag. Med Sauekontrollen web på mobil har man tilgang til hele applikasjonen. Fordelene med å holde seg til ett system er store. Det gir større forutsigbarhet for brukeren og mer rasjonelt og økonomisk vedlikehold på systemnivå. Grunnen til at Sauekontrollen App må fases ut er at den er bygget på en gammel teknisk løsning som ikke vil henge med i oppdateringer til nye versjoner av Android og iOS. 

Oppdatering 01.04.2023: Google Play har varslet at appen ikke lenger er iht. til deres retningslinjer for apper og at den vil bli fjernet fra Google Play Store innen 14 dager (ca. 13. april 2023). Det betyr at den ikke vil være mulig å laste ned fra Google Play etter dette. De som allerede har den installert kan fortsatt bruke den som før.

Appen vil fortsatt være tilgjengelig i App Store for iOS brukere. 

Hva skjer nå? 
Vi vet at appen er viktig for mange av medlemmene våre. Derfor bruker vi 2023 på omstillingen slik at dere kan ta i bruk Sauekontrollen web til arbeidsoppgaver hvor dere tidligere har benyttet appen. Arbeidet med å forbedre webversjonen er i full gang. Alle sider må lages mobilvennlige, lesestav må kunne benyttes direkte mot nettsida og vi må vurdere alternativer for offline bruk. Det er tidkrevende arbeid.

Per 3. april 2023 er registrering paring, veiing, utmelding, holdvurdering, fostertelling og lamming lansert mobilvennlige i weben. Besetning har kommet i nytt, mobilvennlig design. Vi har også laget et nytt, raskt indivdisøk fra oppslagstavla. Alle nye sider har mulighet for å bruke lesestav direkte mot nettsida. Les mer her. 

Videre vil de resterende registreringene og rapportene stå for tur.  

Følg med i Sau og Geit og på Sauekontrollens brukerforum på Facebook for mer informasjon om nyheter i Sauekontrollen web framover. 

Viktig for deg som vil bruke appen i 2023:  

Sauekontrollen App har per i dag kjente feil vi ikke får rettet. Feilene oppstår hos noen brukere i forbindelse med registrering av lamming, beiteslipp/sanking og utmelding. Dette gjør at den må brukes med forsiktighet: 

  • Synkroniser svært ofte! Det gir mindre fare for å miste data ved feil.  
  • Opplever du feil? Kontakt brukerstøtte umiddelbart så vi kan hjelpe deg.  
    Vi kan dessverre ikke garantere at vi alltid kan løse problemet. 

Husk: Appen stenges ned 31.12.2023. Etter den datoen må du bruke webversjonen.