Oksesæd skal testes for Mycoplasma bovis

Koorimp har tilleggskrav om testing for Mycoplasma bovis på all oksesæd som importeres til Norge. Et strå fra hver batch skal sendes til Veterinærinstituttet og testes med PCR-teknikk som kan påvise bakterien. 

Analyser ved andre laboratorier

Det har kommet spørsmål om testen kan utføres ved laboratorier i andre land. De fleste analyser er ikke akkreditert og analyser utført av laboratorier uten akkrediterte tester er det vanskelig å gi noen generelle retningslinjer for. Teknikken som brukes i Oslo har høy ekstraheringsgrad av DNA sammenlignet med andre analyser, og har dermed høy sensitivitet. Med lavere ekstraheringsgrad vil mest sannsynlig de fleste andre analyser være mindre sensitive enn diagnostikken ved VI i Oslo. Det vil dermed være større risiko for at reelt positive prøver kommer ut med et falskt negativt testresultat. Derfor ønsker vi at diagnostikken ved Veterinærinstituttet brukes. Kravet er derfor at testen er utført og at dokumentasjon på negativt resultat foreligger før sæden tas i bruk på norske kyr.

Dokumentasjon

For vurdering og godkjenning kan dokumentasjon for oppfylte tilleggskrav sendes til Koorimp. Det vil si utfylt skjema for oppfylte tilleggskrav og laboratorierapport for M. bovis fra Veterinærinstituttet.

Adresse: Koorimp, Lørenveien 38, 0580 Oslo eller koorimp@animalia.no

Bakgrunn for kravet

M. bovis finnes i storfepopulasjonen i mange land i verden, og forårsaker store tap pga sykdom, behandling, avliving/slakting av dyr i forbindelse med utbrudd og smitteverntiltak. Inntil nylig var Norge og New Zealand anerkjent som frie land, men M. bovis har spredd seg i New Zealand de siste tre årene. Forekomsten har vært lav i Sverige og Finland, og ikke skapt vesentlige problemer, men i 2015 spredde M. bovis seg i Finland til flere besetninger og forårsaket sykdomsutbrudd. 

Den viktigste spredningsveien er med livdyr, men man antar at også utstyr, gjødsel mm. kan spre smitte. Omfattende arbeid for å finne ut av introduksjon og spredningsveier i Finland konkluderte med at oksesæd fra en bestemt okse hadde introdusert bakteriene. 

Innsendelse

  • Sædstråene, et strå fra hver batch, sendes i isoporboks med kjøleelementer som «Bedriftspakke ekspress over natt» til: Veterinærinstituttet, Arboretveien 57, 1433 Ås
  • Pakka bør sendes mandag til onsdag (ikke torsdag eller fredag) slik at den ikke blir liggende i posten over helga.
  • Rekvisisjonsskjema, rutiner mv: https://www.vetinst.no/provetaking-og-diagnostikk/sende-inn-prover/storfe
  • Skriv tydelig at det gjelder undersøkelse for Mycoplasma bovis på rekvisisjonsskjemaet
  • Oksens identitet og produksjonsdato oppgis i rekvisisjonen slik at det kan kontrolleres mot merkinga av sædstråa. Det er ikke behov for ytterligere merking av stråa.
  • Oksesæd regnes ikke som smittefarlig biologisk materiale.
  • Prisen for analysen er 600 kr per strå ekskl. mva med et småordregebyr i tillegg på 700 kr hvis det sendes færre enn 10 prøver til analyse av gangen.