Smittevern - Smittesikker

Godt smittevern er ikke vanskelig. Men for at det skal være effektivt, må man vite hvordan man bryter smitteveier.

Smittesikker - foring Håndter fôr i god avstand til dyregjødsel.

Fotograf : Animalia

Noen bakterier og virus kan være harmløse for mennesker, men gi alvorlig sykdom hos dyr. Folk kan være symtomfrie smittebærere og ta med dyresykdom fra en besetning til en annen. For å unngå dette, er sentrale hygieneprinsipper viktig.

"Smittesikker"

"Smittesikker" er opplæringsmateriell i smittevern for norske og utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon. Materiellet består av hefter med tekst og bilder i tillegg til oppslag som viser prinsippene for en god smittesluse og korrekt håndvask. Oppslagene kan skrives ut og egner seg for å henge i fjøsgangen, på toaletter eller ved inngangen til dyrerommene.

"Smittesikker" finnes på flere språk:

Oppslag:

Materiellet kan bestilles hos Animalia - tlf. 23 05 98 00 eller epost koorimp@animalia.no 

Husk å gi beskjed om hvilke(t) språk og antall eksemplarer.

Smittebeskyttelse for ulike dyreslag

Selv om de overordnede prinsippene for smittevern er generelle, finnes det spesifikk informasjon for smittebeskyttelse for både fjørfe og svin.