Tilleggskrav ved import

Den gode dyrehelsa er et viktig konkurransefortrinn for norsk husdyrproduksjon. For å bevare fortrinnet er det viktig å fortsette å holde dyra fri for mange smittsomme dyresjukdommer.

KOORIMPs tilleggskrav ved import gjelder sjukdommer som det offentlige regelverket ikke stiller spesifikke krav om dokumentasjon for. Tilleggskravene er viktige for å sikre god dyrehelse i Norge. Tilleggskravene er vedtatt av organisasjonene som samarbeider om KOORIMP, både varemottakere, avlsorganisasjoner, forsikringsbransjen og faglagene. Tilleggskravene er en del av Kvalitetssystem i landbruket, KSL. Manglende dokumentasjon for oppfyllelse av kravene er grunnlag for sanksjoner. Dette kan være pristrekk fra varemottaker, hygienetiltak ved leveranser og at man ikke får levert semintjenester, for å nevne noe.

Det er den enkelte importør som må sørge for at tilleggskravene er innfridd og dokumentert hos selgeren av dyra, og at kravene i Norge etterleves og dokumenteres. En nærmere beskrivelse av tilleggskravene for relevant dyreart finnes i menyen oppe til høyre.

Det er viktig å kontakte KOORIMP i god tid før en eventuell import for å få informasjon om risiko og hvordan man kan redusere risiko for å ta inn smittestoffer.