Tilleggskrav svineembryo

KOORIMP vurderer hver embryoimport med hensyn til avsenderlandets dyrehelsemessige situasjon på oppsamlingstidspunktet. Alle krav i offentlig regelverk skal være oppfylt på importtidspunktet. Ta kontakt med Mattilsynet for informasjon om offentlige bestemmelser.

Gyldig fra 13.03.2019

Koorimp anbefaler at utenlandsk personell er testet for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) med godkjent test og negativt resultat i løpet av de siste 2 ukene før ankomst i Norge.

Generelle tilleggskrav

 • Embryoene er produsert i tråd med anbefalinger fra IETS (International Embryo Transfer Society).
 • Embryoene er produsert in vivo, det vil si etter utskylling av befrukta egg fra levende dyr.
 • Embryoene er ikke manipulert slik at zona pellucida (den ytre hinnen) er skadet.
 • Embryoene er behandlet med trypsin etter skylling. Det anbefales også at embryoene behandles med hyaluronidase.
 • Sæd brukt til befruktning oppfyller Koorimp tilleggskrav for sæd.
 • Skyllevæske er undersøkt for MRSA med negativt resultat.
 • Eksportbesetningen har vært lukket de siste 12 månedene før produksjon av embryo.


For porcint respiratorisk og reproduksjonssyndrom (PRRS) hos donordyr skal ett av følgende tilleggskrav være oppfylt

 1. Embryoene er produsert i et land som er offisielt fritt for PRRS, donorpurka er ikke vaksinert mot PRRS og har oppholdt seg i eksportlandet hele livet.
 2. Eksportlandet har PRRS, men besetningen er dokumentert negativ for antistoff mot PRRS ved serologisk testing. Donordyr er ikke vaksinert mot PRRS og dokumentert antigen negativ (PCR) ved prøvetaking i forbindelse med skylling av de aktuelle embryo.

For porcin epidemisk diaré (PED) og overførbar gastroenteritt (transmissible gastroenteritis TGE) skal følgende tilleggskrav være oppfylt

 • Avføring fra donordyr er testet for TGE og PED virus (PCR) 2 – 3 dager før skylling av embryo, med negativt resultat.

Testing av mottakerdyr og isolasjon

 • Alle mottakerdyr skal testes for antistoffer mot PRRS, TGE og PED 4 uker etter at embryo er lagt inn. Resultatet av testene skal være negativt.
 • Mottakerdyra skal holdes isolert til resultat av testene foreligger.

Forsterket overvåkning av mottakerdyr

 • Alle mottakerdyr som har fått lagt inn embryo skal undersøkes daglig med særskilt oppmerksomhet på symptomer på smittsomme sykdommer.
 • Alle symptomer på smittsom sykdom skal varsles veterinær og Koorimp.

Smittevernrutiner ved innlegging av importerte embryo på svin i Norge

 • All emballasje skal betraktes som kontaminert, fjernes i uren sone og destrueres eller avhendes på godkjent avfallsplass.
 • Beholder og annet materiell som brukes flere ganger skal desinfiseres umiddelbart etter at ytteremballasje er fjernet.
 • Container og annet materiell som brukes flere ganger skal ikke tas med inn i dyrerom.
 • Alt engangsmateriell som brukes i forbindelse med innlegging av embryo i Norge skal samles og destrueres eller avhendes på godkjent avfallsplass.