Tilleggskrav storfeembryo

En effektiv håndtering av risiko ved import av dyr og avlsmateriale er viktig for å bevare Norges gode status på dyrehelseområdet. KOORIMP vurderer hver embryoimport i forhold til avsenderlandets dyrehelsemessige situasjon på oppsamlingstidspunktet.

Gjelder fra 18.03.2021
Ertsatter Husdyrnæringens tilleggskrav ved import av storfeembryo versjon 22.03.2013

Generelle tilleggskrav

 • Embryo fra Storbritannia skal være tatt ut etter år 2000.
 • Embryo skal være produsert i tråd med offentlig regelverk gjeldende i Norge og EU/EØS-området. Alle offentlige krav skal være oppfylt på importtidspunktet. Ta kontakt med Mattilsynet for informasjon om offentlige bestemmelser.
 • Embryoene skal være frosne. Embryoene skal enten være produsert:

  1. In vivo, det vil si etter utskylling av befrukta egg fra levende dyr, på en slik måte at zona pellucida (den ytre hinnen) ikke er skadet, eller

  2. In vitro, med ovum pick up-metoden

 • Embryoene skal ikke være produsert av materiale høstet fra dyr på slakteri.
 • Embryoene skal skylles med antibiotika i produksjonsprosessen.
 • Embryoene er lagret i minimum 30 dager etter utskylling før de overføres mottakerdyr i Norge.

 

Angående IBR/IPV-status hos donorkua må ett av følgende fire tilleggskrav være oppfylt

 • Embryoene er produsert i et land som er offisielt fritt for IBR/IPV, donorkua er ikke vaksinert mot IBR/IPV og har oppholdt seg i eksportlandet hele livet.
 • Dersom eksportlandet har IBR/IPV, skal besetningen være dokumentert negativ for antistoff mot IBR/IPV ved mjølkeprøver minimum to år før og minimum tre uker etter skylling av de aktuelle embryo.
 • Dersom eksportlandet har IBR/IPV, skal donorkua for embryo være dokumentert serologisk negativ for og ikke vaksinert mot IBR/IPV minimum tre uker etter skylling av de aktuelle embryo.
 • Dersom ekportlandet har IBR/IPV, og donorkua er vaksinert med markørvaksine mot IBR/IPV skal det foreligge dokumentasjon på at donorkua var serologisk negativ for IBR/IPV (feltvirus) minimum tre uker etter skylling av de aktuelle embryo.

Angående BVD må ett av følgende tre tilleggskrav være oppfylt

 • Donorkua står i en BVD-fri besetning ved uttak (Fristatus må være dokumentert), eller:
 • Donorkua er testet for BVD-virus med negativt resultat, og testet for antistoff mot BVD-virus med negativt resultat minimum tre uker etter uttak, eller:
 • Donorkua er uvaksinert og testet for antistoff mot BVD-virus m. positivt resultat før uttak, eller:
 • Donorkua er testet for BVD-virus med negativt resultat, og vaksinert mot BVD før uttak av embryo

 

For Schmallenbergvirus (SBV) anbefales at ett av følgende tre tilleggskrav oppfylt:

 • Donorkua er testet for antistoff mot SBV (serum ELISA) med negativt resultat minst 21 dager etter uttak, eller:
 • Donorkua er testet for antistoff mot SBV (serum ELISA) med positivt resultat minst 14 dager før inseminering/høsting, eller:
 • Donorkua er testet for antistoff mot SBV (serum ELISA) og med RT-PCR for SBV ikke mer enn 14 dager etter uttak med negative resultater.

English version bovine embryos

Eglish version bovine embryos from USA