Tilleggskrav rånesæd

KOORIMP vil vurdere hver sædimport i forhold til avsenderlandets dyrehelsemessige situasjon på oppsamlingstidspunktet. Innslusing av sæd i norske besetninger skal også vurderes spesielt for hver import.

Gyldig fra 01.10.22

Alle offentlige krav skal være oppfylt på importtidspunktet. Ta kontakt med Mattilsynet for mer informasjon om offentlige bestemmelser.

Generelle tilleggskrav

  • Sæden er produsert på en godkjent seminstasjon og er formidlet av en eksportør som har godt renommé og erfaring med eksport.

Tilleggskrav Porcint respiratorisk og reproduksjonssyndrom (PRRS):

  • Ved import av frossen sæd fra land som har PRRS kreves rånene undersøkt for antistoff mot PRRS med negativt resultat før sæduttak og tidligst 3 uker etter sæduttak.
  • Ved import av fersk sæd fra land som har PRRS kreves isolering av alle mottakerdyr. Isolatet skal tilfredsstille offentlige krav til isolat og ha en avstand på minst 3 km fra annet grisehold. Før mottakerdyrene kan frigis fra isolatet skal det minst 4 uker etter inseminering være undersøkt for antistoff mot PRRS med negativt resultat.
  • Import av sæd fra land som er fri for PRRS kan etter spesiell vurdering skje uten isolering av mottaksdyr.

Smittevernrutiner ved innlegging av importert rånesæd på svin i Norge

  • All emballasje skal betraktes som kontaminert, fjernes i uren sone og destrueres eller avhendes på godkjent avfallsplass.
  • Beholder og annet materiell som brukes flere ganger skal desinfiseres umiddelbart etter at ytteremballasje er fjernet.
  • Container og annet materiell som brukes flere ganger skal ikke tas med inn i dyrerom.
  • Alt engangsmateriell som brukes i forbindelse med innlegging av importert rånesæd i Norge skal samles og destrueres eller avhendes på godkjent avfallsplass.