Aktuelt - sau

24.03.2023

Prioriteringer ved mangel på sauevaksiner

Det er for tiden leveringsproblemer på sauevaksiner. Dette gjelder både klostridievaksiner (Tribovax®) og klostridie-/pasteurellavaksiner (Ovivac P®). I en del praksisområder kan det derfor bli nødvendig å prioritere hvilke dyr det er viktigst å vaksinere. 

07.02.2024

Leveringsproblemer på sauevaksiner

For tiden er det dessverre store leveringsproblemer på sauevaksiner til Norge. Dette er en utfordrende situasjon for mange sauebønder og veterinærer, for å rekke vaksinering før lamming.

13.09.2022

Flytting av levende småfe – den største risikoen for smitte

Flytting av levende dyr utgjør den største risikoen for å spre sjukdom mellom småfebesetninger. Nye krav fra Mattilsynet i 2022 er at også avsenderbesetning skal være testet for mædi dersom man flytter hunndyr av sau, dette gjelder også om man starter opp med sau.

01.03.2022

Mage/tarm-parasitt prosjekt på sau

ARTIST (Anthelmintic ResisTance In Sheep helminThs) er et pågående doktorgradsprosjekt ved NMBU Veterinærhøgskolen. Formålet er blant annet å kartlegge utbredelsen av mage/tarm-parasitter, og forekomst av resistens mot parasittmidler (benzimidazoler).

24.11.2021

Behandling av smittsom øyebetennelse hos sau

Smittsom øyebetennelse kan være et problem i sauebesetninger i innefôringsperioden. Sjukdommen rammer ofte mange dyr i flokken, først og fremst lam om høsten, men voksne dyr kan også bli sjuke. Milde tilfeller kan gå over av seg selv, men i alvorlige tilfeller kan dyr som ikke får behandling i rett tid bli blinde. Det er viktig at sjuke dyr blir oppdaget og får riktig behandling, både med tanke på dyrevelferd og smittespredning