Aktuelt - sau

24.03.2023

Prioriteringer ved mangel på sauevaksiner

Det er for tiden leveringsproblemer på sauevaksiner. Dette gjelder både klostridievaksiner (Tribovax®) og klostridie-/pasteurellavaksiner (Ovivac P®). I en del praksisområder kan det derfor bli nødvendig å prioritere hvilke dyr det er viktigst å vaksinere. 

07.02.2024

Leveringsproblemer på sauevaksiner

For tiden er det dessverre store leveringsproblemer på sauevaksiner til Norge. Dette er en utfordrende situasjon for mange sauebønder og veterinærer, for å rekke vaksinering før lamming.

13.09.2022

Flytting av levende småfe – den største risikoen for smitte

Flytting av levende dyr utgjør den største risikoen for å spre sjukdom mellom småfebesetninger. Nye krav fra Mattilsynet i 2022 er at også avsenderbesetning skal være testet for mædi dersom man flytter hunndyr av sau, dette gjelder også om man starter opp med sau.

01.03.2022

Mage/tarm-parasitt prosjekt på sau

ARTIST (Anthelmintic ResisTance In Sheep helminThs) er et pågående doktorgradsprosjekt ved NMBU Veterinærhøgskolen. Formålet er blant annet å kartlegge utbredelsen av mage/tarm-parasitter, og forekomst av resistens mot parasittmidler (benzimidazoler).

24.11.2021

Behandling av smittsom øyebetennelse hos sau

Smittsom øyebetennelse kan være et problem i sauebesetninger i innefôringsperioden. Sjukdommen rammer ofte mange dyr i flokken, først og fremst lam om høsten, men voksne dyr kan også bli sjuke. Milde tilfeller kan gå over av seg selv, men i alvorlige tilfeller kan dyr som ikke får behandling i rett tid bli blinde. Det er viktig at sjuke dyr blir oppdaget og får riktig behandling, både med tanke på dyrevelferd og smittespredning

05.10.2021

Store leverikter

Klimaendringer fører til nye utfordringer for sauebøndene. Varmt og fuktig vær gir generelt større parasittbelastning og enkelte snyltere dukker også opp på nye steder i landet. Denne værforandringen har ført til at den store leverikten de senere årene er blitt et økende problem i flere land bl.a. Sverige og Storbritannia, også i områder som ikke tidligere hadde slike problemer. Vi har undersøkt om dette også er tilfelle i Norge.