Aktuelt - sau

02.10.2019

Smittevern ved overføring av livdyr

Kjøp/overføring av livdyr innebærer alltid en risiko for overføring av smittsomme sjukdommer, og bør reduseres så mye som mulig. Alle som må kjøpe inn livdyr bør gjennomføre tiltak for å redusere risikoen for å få inn smitte i egen besetning. Her er generelle råd om smittevern ved kjøp av livdyr.

12.07.2019

Nytt om mædi-situasjonen i Trøndelag

I juli ble den alvorlige lungesjukdommen mædi påvist i en sauebesetning i Trøndelag. Funnet ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogrammet for sjukdommen. Forbudet mot å flytte søyer mellom besetninger og småfe over fylkesgrensene har forhåpentligvis hindret smittespredning til andre områder.

27.02.2019

Nyhet! Dagbok i Sauekontrollen

Sauekontrollen har nå fått en dagbokfunksjon.