Aktuelt - sau

19.05.2021

Beitedyktighet

Nå nærmer det seg beiteslipp, og noen er kanskje allerede godt i gang. Etter en lang vinter og en hektisk lammingsperiode, kan beitesesongen ofte være kjærkommen for både to- og firbeinte. Beitesesongen, og spesielt bruken av utmark, utgjør et betydelig velferdsgode for sauene våre. Både store og små får anledning til mosjon og å utøve naturlig atferd. Likevel er det viktig å være oppmerksom på at det også finnes potensiale for lidelse i denne perioden, mye fordi det er vanskeligere å føre tilsyn. Det er derfor viktig at man har gode rutiner for å sikre at sauene er friske, spreke og i stand til å ta vare på seg selv, før man slipper dem på utmark. Dyra skal med andre ord være beitedyktige.


Denne artikkelen er en er en forkortet utgave av en sak om beiteslipp som stod på trykk i Sau og Geit i 03/2018

04.12.2020

Lufting av sau - råd og erfaringer

Mange sauebønder har løsninger for å lufte og mosjonere søyene i drektigheten, og opplever gjerne positive effekter av dette. De kan ofte fortelle om enklere fødsel, færre helseproblemer hos søya, og kvikkere lam. Mange forteller også om økt trivsel for dyrene. Helsetjenesten for sau har det siste året undersøkt effekten av lufting nærmere, både ved hjelp av et feltforsøk og en spørreundersøkelse, resultatene kan du lese om her. I denne artikkelen oppsummerer vi en del erfaringer og gode råd som har dukket opp gjennom arbeidet.

08.05.2020

Nye anbefalinger for håndtering av parasitter hos sau

Det er utarbeidet nye anbefalinger for håndtering av innvendige og utvendige parasitter (snyltere) hos sau.

20.03.2020

Mangel på klippere kan skape helse- og velferdsutfordringer i saueholdet

På grunn av restriksjoner som følge av korona-epidemien er det i noen områder vanskelig å få tak i saueklippere. Her er noen råd for å redusere helse- og velferdsutfordringer i besetninger som ikke får klippet sauene.

06.02.2020

Nyhet - Fôrplan høydrektig søye

Lurer du på hva søyene dine trenger av fôr i slutten av drektigheten? Sauekontrollen har nå lansert en ny modul i fôrplanen som kan hjelpe deg med dette!