Aktuelt - sau

04.02.2020

Nytt parasitt-prosjekt ved NMBU Veterinærhøgskolen

Høsten 2019 ble det satt i gang et 4-årig doktorgradsprosjekt ved NMBU Veterinærhøgskolen for å kartlegge utbredelsen av leverikter, rundorm og resistente rundorm hos sau i utvalgte områder. Det skal også implementeres mer effektive metoder for å påvise disse parasittene, og effekten av mage/tarm-parasitter og leverikter på produksjonen skal studeres. Deltakelse fra sauebøndene i disse studiene er en viktig suksessfaktor for hele prosjektet.

03.10.2019

Vaksine mot munnskurv er utsolgt

Helsetjenesten for sau har fått svært mange henvendelser med bestilling av vaksinen Echtybel® mot munnskurv, og det er dessverre ikke mer vaksine tilgjengelig. Dersom vi får tilgang på flere doser vil vi informere om dette. Vi håper vaksinen vil bli såpass etterspurt at produsent Merial/Boehringer og VESO kan ta inn og selge denne på ordinært vis etterhvert.

02.10.2019

Smittevern ved overføring av livdyr

Kjøp/overføring av livdyr innebærer alltid en risiko for overføring av smittsomme sjukdommer, og bør reduseres så mye som mulig. Alle som må kjøpe inn livdyr bør gjennomføre tiltak for å redusere risikoen for å få inn smitte i egen besetning. Her er generelle råd om smittevern ved kjøp av livdyr.

12.07.2019

Nytt om mædi-situasjonen i Trøndelag

I juli ble den alvorlige lungesjukdommen mædi påvist i en sauebesetning i Trøndelag. Funnet ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogrammet for sjukdommen. Forbudet mot å flytte søyer mellom besetninger og småfe over fylkesgrensene har forhåpentligvis hindret smittespredning til andre områder.