Aktuelt - sau

20.03.2020

Mangel på klippere kan skape helse- og velferdsutfordringer i saueholdet

På grunn av restriksjoner som følge av korona-epidemien er det i noen områder vanskelig å få tak i saueklippere. Her er noen råd for å redusere helse- og velferdsutfordringer i besetninger som ikke får klippet sauene.

06.02.2020

Nyhet - Fôrplan høydrektig søye

Lurer du på hva søyene dine trenger av fôr i slutten av drektigheten? Sauekontrollen har nå lansert en ny modul i fôrplanen som kan hjelpe deg med dette! 

04.02.2020

Nytt parasitt-prosjekt ved NMBU Veterinærhøgskolen

Høsten 2019 ble det satt i gang et 4-årig doktorgradsprosjekt ved NMBU Veterinærhøgskolen for å kartlegge utbredelsen av leverikter, rundorm og resistente rundorm hos sau i utvalgte områder. Det skal også implementeres mer effektive metoder for å påvise disse parasittene, og effekten av mage/tarm-parasitter og leverikter på produksjonen skal studeres. Deltakelse fra sauebøndene i disse studiene er en viktig suksessfaktor for hele prosjektet.

03.10.2019

Vaksine mot munnskurv er utsolgt

Helsetjenesten for sau har fått svært mange henvendelser med bestilling av vaksinen Echtybel® mot munnskurv, og det er dessverre ikke mer vaksine tilgjengelig. Dersom vi får tilgang på flere doser vil vi informere om dette. Vi håper vaksinen vil bli såpass etterspurt at produsent Merial/Boehringer og VESO kan ta inn og selge denne på ordinært vis etterhvert.

02.10.2019

Smittevern ved overføring av livdyr

Kjøp/overføring av livdyr innebærer alltid en risiko for overføring av smittsomme sjukdommer, og bør reduseres så mye som mulig. Alle som må kjøpe inn livdyr bør gjennomføre tiltak for å redusere risikoen for å få inn smitte i egen besetning. Her er generelle råd om smittevern ved kjøp av livdyr.