Aktuelt - sau

12.07.2019

Nytt om mædi-situasjonen i Trøndelag

I juli ble den alvorlige lungesjukdommen mædi påvist i en sauebesetning i Trøndelag. Funnet ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogrammet for sjukdommen. Forbudet mot å flytte søyer mellom besetninger og småfe over fylkesgrensene har forhåpentligvis hindret smittespredning til andre områder.

27.02.2019

Nyhet! Dagbok i Sauekontrollen

Sauekontrollen har nå fått en dagbokfunksjon.

25.01.2019

Sluttseminar - forskning på det optimale fjøset

Forskningsprosjektet FåreBygg som ble igangsatt i 2013 går nå mot slutten.