Aktuelt - sau

27.02.2019

Nyhet! Dagbok i Sauekontrollen

Sauekontrollen har nå fått en dagbokfunksjon.

25.01.2019

Sluttseminar - forskning på det optimale fjøset

Forskningsprosjektet FåreBygg som ble igangsatt i 2013 går nå mot slutten.

04.01.2019

Ny og forbedret Middeltallsrapport i Sauekontrollen

Middeltall er kanskje den mest populære resultatrapporten i Sauekontrollen. Etter å ha samlet innspill til forbedringer av rapporten Middeltall over flere år, har vi nå lansert en ny og bedre utgave.

19.10.2018

Eikenøttforgiftning hos sau

I enkelte områder er det store mengder eikenøtter på bakken i høst, og på slike beiter bør en være oppmerksom på at stort opptak av nøtter og blader fra eik kan gi forgiftning hos sau. De siste ukene har NMBU Sandnes obdusert en del sauer med eikenøttforgiftning fra besetninger på Sør-Vestlandet. Les mer om dette her.

20.08.2018

Tørke gir fare for forgiftninger på utmarksbeite

Både sau og storfe kan bli rammet av forgiftninger på utmarksbeite. De tre mest aktuelle plantene er Rome, Selsnepe og Landøyda.

20.08.2018

Nye utrangeringsårsaker

I løpet av sommeren vil vi oppdatere kodelista for utrangeringsårsaker. Det betyr at enkelte koder utgår og at vi får noen nye koder inn. Koder under samme tema vil ligger samlet i listen, noe som vi håper vil gjøre den mer anvendelig. I tillegg er det utarbeidet beskrivelser for riktig kodebruk. 

Ny kodeliste med forklaring ser du i tabellen nedenfor.