Aktuelt - sau

03.07.2017

Vellykket fagdag om bærekraft i beitenæringa

 – Jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat. Vi skal produsere mer mat med grunnlag i norske ressurser, det har Stortinget vedtatt, sa Bjørn Gimming, nestleder i Norges Bondelag, da han innledet fagdagen Bærekraft i beitenæringa i Landbrukets hus 21. juni.

20.06.2017

Dyras helsedata satt i system

Samspillet mellom Sauekontrollen og Dyrehelseportalen skal sikre mer og bedre helseregistreringer. Myndighetene har satt nye krav til rapportering og dokumentasjon. Disse skal imøtekommes med minst mulig merarbeid. 

12.06.2020

Vaksinering mot toksoplasmose

Toksoplasmose er ansvarlig for en stor andel av aborter hos sau i Norge.

19.06.2017

Jakter på sjodogg

Tradisjonell behandling mot sjodogg dreier seg om å redusere antall flått. I dette prosjektet retter vi innsatsen mot å gjøre noe med selve årsaken - det vil si med selve bakterien.

24.05.2017

Fagdag – Bærekraft i beitenæringa

21. juni arrangerer en samlet beitenæring fagdagen «Bærekraft i beitenæringa»