Aktuelt - sau

20.08.2018

Tørke gir fare for forgiftninger på utmarksbeite

Både sau og storfe kan bli rammet av forgiftninger på utmarksbeite. De tre mest aktuelle plantene er Rome, Selsnepe og Landøyda.

20.08.2018

Nye utrangeringsårsaker

I løpet av sommeren vil vi oppdatere kodelista for utrangeringsårsaker. Det betyr at enkelte koder utgår og at vi får noen nye koder inn. Koder under samme tema vil ligger samlet i listen, noe som vi håper vil gjøre den mer anvendelig. I tillegg er det utarbeidet beskrivelser for riktig kodebruk. 

Ny kodeliste med forklaring ser du i tabellen nedenfor.

16.04.2018

Får du besetningsutbrudd av leddbetennelse - Kontakt oss!

Helsetjenesten for sau, Veterinærinstituttet og NMBU veterinærhøgskolen har et prosjekt på leddbetennelse hos lam.

23.02.2018

Sjekk om blåsprayen kan brukes til matproduserende dyr

Blåspray har vært mye brukt til behandling av sår og overfladiske hudinfeksjoner på husdyr. Mattilsynet minner om at mange typer blåspray inneholder virkestoffer med blå farge som er forbudt å bruke til matproduserende dyr, inkludert hest.

13.12.2017

Ull i sammenlikninger av miljøbelastning: Hvorfor så ille?

Miljøengasjementet rundt tekstiler stiger. Det utvikles derfor redskap til å sammenlikne ulike tekstilers miljøbelastninger. Resultatene har så langt vært svært lite fordelaktige for ull. Men hvordan kommer fram til disse resultatene?