Aktuelt - sau

16.04.2018

Får du besetningsutbrudd av leddbetennelse - Kontakt oss!

Helsetjenesten for sau, Veterinærinstituttet og NMBU veterinærhøgskolen har et prosjekt på leddbetennelse hos lam.

23.02.2018

Sjekk om blåsprayen kan brukes til matproduserende dyr

Blåspray har vært mye brukt til behandling av sår og overfladiske hudinfeksjoner på husdyr. Mattilsynet minner om at mange typer blåspray inneholder virkestoffer med blå farge som er forbudt å bruke til matproduserende dyr, inkludert hest.

13.12.2017

Ull i sammenlikninger av miljøbelastning: Hvorfor så ille?

Miljøengasjementet rundt tekstiler stiger. Det utvikles derfor redskap til å sammenlikne ulike tekstilers miljøbelastninger. Resultatene har så langt vært svært lite fordelaktige for ull. Men hvordan kommer fram til disse resultatene?

21.08.2017

Smittevern ved overføring av livdyr

Kjøp/overføring av livdyr innebærer en risiko for overføring av smittsomme sjukdommer og bør derfor reduseres så mye som mulig. Når man allikevel må kjøpe inn livdyr bør man gjennomføre tiltak for å redusere risikoen. Egenerklæring helse sau er en generell egenerklæring som anbefales ved all overføring av livdyr i Norge. 

03.07.2017

Vellykket fagdag om bærekraft i beitenæringa

 – Jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat. Vi skal produsere mer mat med grunnlag i norske ressurser, det har Stortinget vedtatt, sa Bjørn Gimming, nestleder i Norges Bondelag, da han innledet fagdagen Bærekraft i beitenæringa i Landbrukets hus 21. juni.