Aktuelt - sau

03.05.2017

13 bønder – slik løyser dei tidsknipa i lamminga

Lamminga er ei travel tid. I tillegg til dei vanlege gjeremåla skal ein mellom anna ta imot lam, ta seg av spelam, flytte dyr i fjøset, få dyr ut på beite og handtera dyr som blir sjuke. Skal ein lykkast er det viktig å prioritera korleis ein nyttar tida si, og tiltak som gjer at ein kan rekke over meir, er og kjærkomne.

28.04.2017

Tiltak mot store leverikter hos sau

Avmagring, bleike slimhinner og væskefylning (ødem) under haka på sauer utover vinteren og våren kan skyldes angrep av den store leverikta (Fasciola hepatica). Vi får en del spørsmål om denne problemstillingen og vil her gjennomgå viktige tiltak for å diagnostisere og håndtere dette problemet. 

28.04.2017

Besetningsutbrudd av leddbetennelse hos lam

Besetningsutbrudd av leddbetennelser hos spelam er et økende problem i store sauebesetninger flere steder i landet. I en del besetninger er det vanskelig å finne tiltak som fungerer, og det oppstår omfattende sjukdomsutbrudd til tross for gode rutiner og driftsforhold i besetningen.

28.04.2017

Forebygging av løpetympani hos lam med jerntilskudd

Lam som står lenge inne om våren er utsatt for løpetympani (gastropati, «bolna» lam, kolikklam). Iblant kan sjukdommen opptre som et besetningsproblem. Forsøk har vist at jerntilskudd kan redusere forekomsten i utsatte flokker, og tiltaket har også vist seg å fungere godt i felt. 

06.04.2017

Helse og velferd i lamminga - video

Helsetjenesten for sau har produsert et knippe med videoer som viser hva som skjer før- under og etter lamming.