Aktuelt - sau

21.08.2017

Smittevern ved overføring av livdyr

Kjøp/overføring av livdyr innebærer en risiko for overføring av smittsomme sjukdommer og bør derfor reduseres så mye som mulig. Når man allikevel må kjøpe inn livdyr bør man gjennomføre tiltak for å redusere risikoen. Egenerklæring helse sau er en generell egenerklæring som anbefales ved all overføring av livdyr i Norge. 

03.07.2017

Vellykket fagdag om bærekraft i beitenæringa

 – Jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat. Vi skal produsere mer mat med grunnlag i norske ressurser, det har Stortinget vedtatt, sa Bjørn Gimming, nestleder i Norges Bondelag, da han innledet fagdagen Bærekraft i beitenæringa i Landbrukets hus 21. juni.

20.06.2017

Dyras helsedata satt i system

Samspillet mellom Sauekontrollen og Dyrehelseportalen skal sikre mer og bedre helseregistreringer. Myndighetene har satt nye krav til rapportering og dokumentasjon. Disse skal imøtekommes med minst mulig merarbeid. 

12.06.2020

Vaksinering mot toksoplasmose

Toksoplasmose er ansvarlig for en stor andel av aborter hos sau i Norge.