Aktuelt - sau

28.04.2017

Forebygging av løpetympani hos lam med jerntilskudd

Lam som står lenge inne om våren er utsatt for løpetympani (gastropati, «bolna» lam, kolikklam). Iblant kan sjukdommen opptre som et besetningsproblem. Forsøk har vist at jerntilskudd kan redusere forekomsten i utsatte flokker, og tiltaket har også vist seg å fungere godt i felt. 

06.04.2017

Helse og velferd i lamminga - video

Helsetjenesten for sau har produsert et knippe med videoer som viser hva som skjer før- under og etter lamming. 

04.04.2017

Vaksinering av kopplam

Kopplam på intensiv fôring er utsatt for klostridieinfeksjoner, og ved høy dyretetthet, stort smittepress og uheldige miljøfaktorer kan også pasteurellose bli et problem. Vi får hvert år spørsmål om kopplam bør vaksineres mot disse sjukdommene.

04.04.2017

Vaksinering mot rødsjukeinfeksjoner hos lam

Rødsjukebakterien (Erysipelothrix rhusiopathiae) er en av flere bakterier som kan gi leddbetennelse hos lam. Bakterien finnes hos varmblodige dyr, insekter og fisk og er vidt utbredt i miljøet. Den er funnet i 30-50% av friske griser. Risikoen for rødsjukesmitte er derfor særlig stor hvis en har lam der hvor det har vært gris, men sjukdom kan også oppstå i besetninger der det ikke har vært kontakt med gris.

10.02.2020

Skjedeframfall, børframfall og tarmframfall hos søyer

Perioden rundt lamming ser man en del tilfeller av skjedeframfall, tarmframfall (skjederuptur) og børframfall hos søyer. Skjedeframfall og tarmframfall ser man vanligvis før lamming, mens børframfall opptrer etter lamming. Det er viktig at registreringene av disse tilstandene blir riktige, både for oversikt og tiltak i egen besetning og for at registreringene skal komme til best mulig nytte i forebygging, avlsarbeid og forskning.

04.04.2017

Vann og tilleggsfôr til lam

Fra enmaget til drøvtygger