Aktuelt - sau

19.06.2017

Jakter på sjodogg

Tradisjonell behandling mot sjodogg dreier seg om å redusere antall flått. I dette prosjektet retter vi innsatsen mot å gjøre noe med selve årsaken - det vil si med selve bakterien.

24.05.2017

Fagdag – Bærekraft i beitenæringa

21. juni arrangerer en samlet beitenæring fagdagen «Bærekraft i beitenæringa»

03.05.2017

13 bønder – slik løyser dei tidsknipa i lamminga

Lamminga er ei travel tid. I tillegg til dei vanlege gjeremåla skal ein mellom anna ta imot lam, ta seg av spelam, flytte dyr i fjøset, få dyr ut på beite og handtera dyr som blir sjuke. Skal ein lykkast er det viktig å prioritera korleis ein nyttar tida si, og tiltak som gjer at ein kan rekke over meir, er og kjærkomne.

28.04.2017

Besetningsutbrudd av leddbetennelse hos lam

Besetningsutbrudd av leddbetennelser hos spelam er et økende problem i store sauebesetninger flere steder i landet. I en del besetninger er det vanskelig å finne tiltak som fungerer, og det oppstår omfattende sjukdomsutbrudd til tross for gode rutiner og driftsforhold i besetningen.

28.04.2017

Forebygging av løpetympani hos lam med jerntilskudd

Lam som står lenge inne om våren er utsatt for løpetympani (gastropati, «bolna» lam, kolikklam). Iblant kan sjukdommen opptre som et besetningsproblem. Forsøk har vist at jerntilskudd kan redusere forekomsten i utsatte flokker, og tiltaket har også vist seg å fungere godt i felt.