Aktuelt - sau

04.04.2017

Ekstra E-vitamin reduserer lammedødelighet

Våren 2012 ble det gjennomført en feltstudie som viste at antall dødfødte lam hos søyer med tre eller flere lam ble redusert dersom søyene fikk ekstra E-vitamin de siste sju ukene før lamming

04.04.2017

Anemi hos lam som har fått råmjølk fra ku

Råmjølk fra ku kan være et godt supplement i lamminga, men i enkelte tilfeller kan det oppstå en immunreaksjon som ødelegger lammets røde blodceller.

04.02.2019

Forebygging av sjodogg hos sau

Sjodogg er en flåttbåren sjukdom forårsaket av bakterien Anaplasma phagocytophilum. Sjukdommen har vært en av svøpene for sauenæringen i lang tid, og forekommer langs kysten opp til Nordland fylke, altså i områder der skogflåtten Ixodes ricinus er vanlig.

05.04.2019

Jurbetennelse hos søye – en undersøkelse i 2018

Helsetjenesten for sau og Veterinærinstituttet gjennomførte våren 2018 en innsamling og undersøkelse av prøver fra søyer med mastitt. Prøver fra 238 dyr i 166 besetninger ble undersøkt. Gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) er fortsatt den vanligste årsaken til mastitt og ble funnet i 58% av prøvene med bakterier. Over 90% av disse bakteriene var følsomme for penicillin. Selv om forekomsten av resistente bakterier har økt litt, er penicillin fortsatt førstevalget ved behandling av mastitt. Det bør tas flere prøver, særlig i besetninger med mye mastitt og dårlig respons på behandling. Se informasjon om innsending av prøver på nettsidene til Veterinærinstituttet.

24.10.2018

Tiltak mot utvendige parasitter i innefôringsperioden

Klipping er en fin anledning til å se etter utvendige parasitter hvis en mistenker dette ut fra kløe og uro. Hvis lus eller sauekrabbe påvises skal flokken behandles.