Aktuelt - sau

04.04.2017

Ekstra E-vitamin reduserer lammedødelighet

Våren 2012 ble det gjennomført en feltstudie som viste at antall dødfødte lam hos søyer med tre eller flere lam ble redusert dersom søyene fikk ekstra E-vitamin de siste sju ukene før lamming

04.04.2017

Anemi hos lam som har fått råmjølk fra ku

Råmjølk fra ku kan være et godt supplement i lamminga, men i enkelte tilfeller kan det oppstå en immunreaksjon som ødelegger lammets røde blodceller.

29.04.2022

Anbefalinger for håndtering av parasitter hos sau

I mange beitelag er det vanlig praksis å behandle alle søyer mot rundorm ved slipp i utmark, selv om de ble behandlet i innefôringsperioden. Behandling av søyene ved slipp i utmark er ofte unødvendig, og kan bidra til utvikling av resistens.

05.04.2019

Jurbetennelse hos søye – en undersøkelse i 2018

Helsetjenesten for sau og Veterinærinstituttet gjennomførte våren 2018 en innsamling og undersøkelse av prøver fra søyer med mastitt. Prøver fra 238 dyr i 166 besetninger ble undersøkt. Gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) er fortsatt den vanligste årsaken til mastitt og ble funnet i 58% av prøvene med bakterier. Over 90% av disse bakteriene var følsomme for penicillin. Selv om forekomsten av resistente bakterier har økt litt, er penicillin fortsatt førstevalget ved behandling av mastitt. Det bør tas flere prøver, særlig i besetninger med mye mastitt og dårlig respons på behandling. Se informasjon om innsending av prøver på nettsidene til Veterinærinstituttet.

20.08.2018

Vaksinering av lam om høsten

Lam som har fått råmjølk fra vaksinerte søyer er beskytta mot sjukdommer forårsaka av bakteriene i vaksinen i omtrent to-tre måneder. Hensikten med å vaksinere påsettlam om høsten er å beskytte lamma mot sjukdom om høsten og vinteren, og at søyelamma skal overføre immunstoffer til sine lam gjennom råmjølka om våren. I besetninger med intensiv sluttfôring av slaktelam kan det også være nødvendig å vaksinere disse lammene for å unngå sjukdom.