Aktuelt - sau

20.08.2018

Vaksinering av lam om høsten

Lam som har fått råmjølk fra vaksinerte søyer er beskytta mot sjukdommer forårsaka av bakteriene i vaksinen i omtrent to-tre måneder. Hensikten med å vaksinere påsettlam om høsten er å beskytte lamma mot sjukdom om høsten og vinteren, og at søyelamma skal overføre immunstoffer til sine lam gjennom råmjølka om våren. I besetninger med intensiv sluttfôring av slaktelam kan det også være nødvendig å vaksinere disse lammene for å unngå sjukdom.