Aktuelt - sau

10.02.2020

Skjedeframfall, børframfall og tarmframfall hos søyer

perioden rundt lamming ser man en del tilfeller av skjedeframfall, tarmframfall (skjederuptur) og børframfall hos søyer. Skjedeframfall og tarmframfall ser man vanligvis før lamming, mens børframfall opptrer etter lamming. Det er viktig at registreringene av disse tilstandene blir riktige, både for oversikt og tiltak i egen besetning og for at registreringene skal komme til best mulig nytte i forebygging, avlsarbeid og forskning.

04.04.2017

Vann og tilleggsfôr til lam

Fra enmaget til drøvtygger

04.04.2017

Ekstra E-vitamin reduserer lammedødelighet

Våren 2012 ble det gjennomført en feltstudie som viste at antall dødfødte lam hos søyer med tre eller flere lam ble redusert dersom søyene fikk ekstra E-vitamin de siste sju ukene før lamming

04.04.2017

Anemi hos lam som har fått råmjølk fra ku

Råmjølk fra ku kan være et godt supplement i lamminga, men i enkelte tilfeller kan det oppstå en immunreaksjon som ødelegger lammets røde blodceller.

29.04.2022

Anbefalinger for håndtering av parasitter hos sau

I mange beitelag er det vanlig praksis å behandle alle søyer mot rundorm ved slipp i utmark, selv om de ble behandlet i innefôringsperioden. Behandling av søyene ved slipp i utmark er ofte unødvendig, og kan bidra til utvikling av resistens.