Aktuelt - sau

04.04.2017

Vann og tilleggsfôr til lam

Fra enmaget til drøvtygger

04.04.2017

Ekstra E-vitamin reduserer lammedødelighet

Våren 2012 ble det gjennomført en feltstudie som viste at antall dødfødte lam hos søyer med tre eller flere lam ble redusert dersom søyene fikk ekstra E-vitamin de siste sju ukene før lamming

04.04.2017

Anemi hos lam som har fått råmjølk fra ku

Råmjølk fra ku kan være et godt supplement i lamminga, men i enkelte tilfeller kan det oppstå en immunreaksjon som ødelegger lammets røde blodceller.

29.04.2022

Anbefalinger for håndtering av parasitter hos sau

I mange beitelag er det vanlig praksis å behandle alle søyer mot rundorm ved slipp i utmark, selv om de ble behandlet i innefôringsperioden. Behandling av søyene ved slipp i utmark er ofte unødvendig, og kan bidra til utvikling av resistens.

05.04.2019

Jurbetennelse hos søye – en undersøkelse i 2018

Helsetjenesten for sau og Veterinærinstituttet gjennomførte våren 2018 en innsamling og undersøkelse av prøver fra søyer med mastitt. Prøver fra 238 dyr i 166 besetninger ble undersøkt. Gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) er fortsatt den vanligste årsaken til mastitt og ble funnet i 58% av prøvene med bakterier. Over 90% av disse bakteriene var følsomme for penicillin. Selv om forekomsten av resistente bakterier har økt litt, er penicillin fortsatt førstevalget ved behandling av mastitt. Det bør tas flere prøver, særlig i besetninger med mye mastitt og dårlig respons på behandling. Se informasjon om innsending av prøver på nettsidene til Veterinærinstituttet.