Klauvhelse

Klauvsjukdommer er en viktig årsak til ubehag, halthet, dårligere fruktbarhet og produksjon. De fleste er mer utbredt i løsdriftsbesetninger og løsdriftbesetninger med heldekkende betong i gangarealet. Høy ytelse er en annen risikofaktor. Sjukdommene er i mange av tilfellene resultat av forfangenhet og belastningsskader, samt eksponering for fukt, møkk og smittsomme agens.

Klauvatlaset ligger til grunn

Diagnosene i det nordiske klauvatlaset ligger til grunn for registrering av klauvsjukdom ved klauvskjæring i Finland, Sverige, Danmark og Norge. I tillegg er det utarbeidet et internasjonalt atlas (med appendix 1 og appendix 2) gjennom ICAR (international comitee of animal recording).