Bygg og innredning

Nedenfor finner du ulike artikler knyttet til bygg og innredning for storfe.

Gi klauvene en god start i nytt fjøs
Det er svært viktig at både bygg og dyr forberedes godt til innflytting. Forberedelsesprossesen bør starte allerede år før fjøset står klart. I denne artikkelen er det listet viktige sjekkpunkter.

Kua blir mer holdbar med mindre stress i tida rundt kalving
"The best farms in Europe and America have already years of good experience with the stress-free calving line...", sier Joep Driessen som mange kjenner fra konseptet Kusignaler.

Tida rundt kalving er høyrisiko-tid for sjukdom. Les mer om fordelene ved å ha et eget område for kyr i ukene før og etter kalvinger. Les mer her: Cows tell you what they want

Les mer om Kusignaler i Norge

Velferdsavdeling
I en velferdsavdeling blir det tilrettelagt for dyr som trenger litt ekstra komfort og oppfølging.
Les mer i Buskap nr 5, 2013.

Holdbarheten starter med liggeplassen
Utformingen av liggebåsen er et viktig trinn i jakten på mer holdbare dyr.
Les hele artikkelen i Buskap nr 8

Bedre tilrettelegging for kalving
Flere studier av løsdriftfjøs under norske forhold har vist at et flertall av kalvene fortsatt fødes ute i løsdriftarealet.
Les om hvordan forholdene kan legges bedre til rette for kalving

Sjekk ungdyras drikkested!
Tilstrekkelig med friskt vann er like viktig som godt fôr. Et studium fra Danmark viser at mange har forbedringspotensiale når det gjelder å optimere drikkestedet til ungdyra. Les mer om dette ved å klikke på linken i denne artikkelen.
Les mer om hvordan du kan optimalisere ungdyras drikkested