Generelt om velferd hos storfe

Nedenfor finner du ulike artikler knyttet til velferd hos storfe.

Drikkevann - dyras viktigste fôrslag

Tilstrekkelig tilgang på drikkevann av drikkevannskvalitet er en forutsetning for god helse, ønsket ytelse og god velferd. Kua trenger 3 l vann fo rher liter mjølk som produseres!

Les mer om hvordan du kan sikre tilstrekkelig vann av god kvalitet i Buskap nr 5, 2013. og Buskap nr 5 2015.

Gi kua nok ro

Ro betyr nok timer i liggebåsen og rolig håndtering
av kyrne. Det betaler seg med mer melk på tanken.
Kyr hater skriking, slag og jaging. Det sier Joep Drissen fra VetVice (kjent som en av personene bak konseptet Kusignaler).

Investering i kuvelferd betaler seg!

Dyrevelferdsmessige krav som snart trer i kraft i "Lov om hold af malkekvæg" betaler seg. Det viser en ny dansk undersøkelse.

Les mer om undersøkelsen her

Akutte skader på oksene

Det er viktig å følge med på oksene slik at oppståtte skader blir oppdaget så tidlig som mulig.

Les mer her

Gi nok vann!

Les artikkel av Lars T Nyhus om vann til oksene og artikkel av Lars Erik Ruud om vann på beite.

Les hele artikkelen om vann til okser

Les artikkelen om vann på beite

Varmestressede kyr

Med typiske norske somre er ikke varmestress veldig vanlig forekommende, men det kan være greit å være oppmerksom på tilstanden, spesielt i enkelte deler av landet.
Allerede ved 20 ºC og høy luftfuktighet risikerer kyrne varmestress og dermed kraftigt fall i ytelse.

Les mer om hvilke signaler kua gir ved varmestress og hva du kan gjøre for å forebygge tilstanden.

20 % av variasjonen i mjølkeproduksjon kan skyldes hvordan vi behandler kyrne

Studier fra Australia har vist at opp til 20 % av varasjonen i mjølkeproduksjon mellom bruk kan skyldes hvordan dyra håndteres. Både kronisk og akutt stress påvirker produksjonen negativt. Dessuten fører stress som følge av dårlig håndtering til redusert immunforsvar og dyra blir lettere sjuke. Les hele artikkelen her (engelsk).

Riktig bruk av kutrener

Les om riktig bruk av kutrener (pdf)