Kjøttfe

Beitegang og klauvhelse hos ammeku
Les artikkelen i Tyr-Magasinet nr 2. 2012

Husk på oksen!
Jeg er alltid sjokkert og overrasket over hvor lite tid som vies oksen, sier Adam Martin ved Norges veterinærhøgskole. Les mer her og her.

Kalvens overlevelse
Hva bør du fokusere på for å sikre at kalven overlever fødselen og den første tida etter fødselen? Les mer her og her

Klauvhelse hos kjøttfe
Ett av målene i klauvhelseprosjektet, der hovedfokuset var mjølkekyr, var også å se nærmere på klauvhelsa hos kjøttfe.

For mer utfyllende informasjon om klauvhelse og oversikt over klauvskjærere i ditt område.