Helseattest

Helseattesten i Helsegrissystemet er blitt endret i henhold til Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr §19. Dette medfører at helseattesten kun er gyldig i 7 dager fra den genereres, det vil si idet man trykker på «Helseattest»-knappen.

Formålet med Helseattesten er å sikre dokumentasjon av livdyrkvaliteten for kjøper (og selger).
Når helseattesten genereres, bekrefter produsenten at det ikke er forhold i besetningen som medfører endringer i Helsegrisstatusen. Dessuten bekrefter produsenten i henhold til forskriften at:

  • Dyra i avsenderbesetninga ikke har vist tegn på smittsom sjukdom de siste 14 dagene før flytting.
  • Dyra har oppholdt seg mer enn 30 dager i avsenderbesetninga før flytting, med unntak av dyr som er født i besetninga.
  • Avsenderbesetninga har i løpet av de siste 14 dagene ikke mottatt klauvdyr fra andre besetninger, fellesbeiter eller dyreansamlinger.

Selve besetningsrapporten er fortsatt gyldig i 4, 6 eller 12 måneder avhengig av besetningsstørrelse. Besetningsrapporten er altså ikke det samme som helseattesten, selv om helseattesten baserer seg på opplysningene i besetningsrapporten. Når produsenten genererer en helseattest, bekrefter han at besetningsstatus er uendret.