Kjøttforbruk, bærekraft - myter politikk og folkeopplysning

Gjennom hele 2020 har det vært stor oppmerksomhet rundt både kjøtt og helse og bærekraftig kjøttproduksjon.

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

– Norsk husdyrproduksjon er viktig både for matsikkerhet og bærekraftig utnyttelse av norske ressurser, sier Ola Nafstad, ass. direktør / fagdirektør husdyrproduksjon og dyrevelferd, bærekraftig produksjon og kosthold.

– Animalia skal styrke kunnskapen om en bærekraftig norsk kjøtt- og eggproduksjon og kosthold, ernæringsmessige kvaliteter og helseeffekter av norsk kjøtt og egg og dette arbeidet fikk mye oppmerksomhet i 2020, sier Nafstad.

Arbeid for bedre innsikt i kjøttforbrukstallene ble prioritert i 2020. Et grundig arbeid ble gjort for å innhente og oppdatere forbrukstall på kjøttbiprodukter. Nibio har estimert beregnet reelt forbruk tilbake til 1990, noe som styrker kunnskapen og dokumentasjon når det gjelder utviklingen i kjøttforbruk. Dette gir viktige faktabidrag i debatten om kjøttforbruk og en detaljert kunnskap om tallmaterialet. I sin siste rapport om Utviklingen i norsk kosthold, har Helsedirektoratet inkludert data fra dette arbeidet.

Samarbeid med MatPrat/Opplysningskontoret for egg og kjøtt knyttet til nye nordiske næringsstoffanbefalinger (NNR 2022) og Klimakur 2030 har stått sentralt gjennom hele året. En rekke utredninger i regi av kunnskapsinstitusjoner er initiert for å belyse og dokumentere viktige forutsetninger for en bærekraftig kjøttproduksjon i Norge. Det har vært arbeidet systematisk for å følge opp dette arbeidet og forberede innspill til neste fase - regjeringens klimamelding, som ble lagt frem i januar 2021.

MatPrat/OEK og Animalia arrangerte også to webinarer med internasjonale foredragsholdere. Begge hadde fokus på bærekraft og helse i forhold til husdyrproduksjon. Begge webinarene fikk god oppslutning. Webinarene belyste viktige forutsetninger om hvorfor kjøtt bør inngå i et sunt og bærekraftig kosthold, og ikke minst utfordringer ved forskning på området kosthold, matproduksjon, helse og bærekraft.

Prosjektet Norskandeler i fôr ble igangsatt våren 2020. Målet er å lage en helhetlig oversikt over fôret til norske husdyr, med særlig fokus på hva og hvor mye som er norskproduserte råvarer. Arbeidet har så langt resultert i en artikkel i Kjøttets tilstand, og er blitt sitert i flere sammenhenger utenfor Animalia.

Les mer: