Økt FoU-satsing på robotisering og kjøttkvalitet

EU-prosjektet RoBUTCHER er den hittil største satsning vi har deltatt på innen robotisering i kjøttindustrien.

Bilde er fra forsøk i RoBUTCHER- prosjektet. Et stort EU-finansiert innovasjonsprosjekt som involverer mange ansatte i Animalia.

Fotograf : Animalia

RoBUTCHER-prosjektet bygger på konseptet «Meat Factory Cell» utviklet i det Nortura-eide prosjektet Meat 2.0 og videreført med en semiautomatisert demo i NMBU-prosjektet MeaTable. Animalia har vært pådriver for innovasjonsarbeidet i alle tre prosjekter.

Målet i RoBUTCHER er å lage en automatisk prototype av det intelligente, robotbaserte slaktekonseptet Meat Factory Cell. Prosjektet hadde oppstart tidlig i 2020, og Animalia er en av ti partnere i prosjektet. – Flere fagområder i Animalia er involvert i prosjektet og Animalia bidrar blant annet med unik slakte- og skjærekunnskap for utvikling og evaluering av skjæreverktøy til selve roboten, innsikt i kjøtteknologi, anvendelse av CT-modeller med bildedata, hygiene, IPR-rettigheter og vi har også kommunikasjonsansvaret i prosjektet, sier Torunn T. Håseth, fagdirektør kvalitet og foredling. Den administrative delen har også vært omfattende, spesielt knyttet til kontroll og rapportering av økonomi og fremdrift.

Det har vært FoU-aktivitet på flere prosjekter innen kjøttkvalitet. Koronasituasjonen har medført behov for å rokkere aktivitet da blant annet anleggsbesøk ikke har vært mulig å gjennomføre som planlagt. I skinkekvalitetsprosjektet Enduring Growth! har det vært stor aktivitet knyttet til analyse av skinker og innføring av rutinemålinger.

Også i Food Inspector, et forskerstyrt prosjekt som jobber med å utvikle raske, gode og rimelige instrumenter til å måle kjøttkvalitet, var det stor aktivitet i 2020. Prosjektet vil ta i bruk bioelektriske målinger til å avdekke kvalitetsfeil i kjøttråvare og til å avsløre feilmerking av kjøtt. Animalia er partner i prosjektet som ledes av NMBU. 

På Animalias pilotanlegg for skjæring sto slakt- og kjøttkvalitet i fokus også i 2020. Både gris, storfe og lam ble skåret nøyaktig ned etter bestemte skjæremønstre, og registreringer av vekt på stykninger, fettprosent i sorteringer og ulike kvalitetsparametre målt og registrert, som grunnlag for Totalmarkeds priskalkyler og for gris som grunnlag for klassifiseringsligninger

Les mer: