Bærekraftig matproduksjon- om oss

Animalia kan bidra med prosjektledelse eller rådgivning dersom din bedrift eller organisasjon vil øke kompetansen innen ernæring og ernæringsrelaterte problemstillinger, samt bærekraftig matproduksjon, klima og miljø.

Det er et viktig mål for Animalia å bidra til ny kunnskap og innovative prosjekter. Vi jobber merkenøytralt med hele bransjen. Både små og store bedrifter kan gjøre seg nytte av vår kompetanse.

Med vår kunnskap fra ulike forskningsprosjekter kan konkrete ernærings- og bærekraftsmessige utfordringer belyses. I tillegg kan vi ivareta helhetsperspektivet i verdikjeden. Vårt kontaktnett i forskjellige fag- og forskningsmiljøer, myndigheter og næringsvirksomheter kan være nyttig, enten vi skal være faglige bidragsytere eller prosjektledere.

Skreddersydd fagformidling

Vi tilbyr workshoper eller annen skreddersydd opplæring innen temaer som:

  • Kjøtt og egg: næringsstoffer og helseaspekter
  • Kjøttforbruket – hva betyr tallene?
  • Myndighetenes råd og retningslinjer for kosthold og ernæring og kunnskapsgrunnlaget for disse
  • Bærekraft, klima og miljø
  • Bærekraftig matproduksjon og kosthold
  • Fett og fettsyrer i kjøttets verdikjede 
  • Internasjonal handel og tollvern
  • Norskandel og selvforsyning

Dersom du/dere ønsker mer informasjon eller har ønske om samarbeid, ta gjerne kontakt med en av oss.