Aminosyreinnhold i storfekjøtt

Aminosyrer er byggesteinene i proteiner. Innholdet og sammensetningen av aminosyrene avgjør hva slags funksjon og egenskap proteinet har. Proteininnholdet i de aller fleste norske matvarer kjenner vi til, men hva innholdet av de ulike aminosyrene er, er ikke kjent. Her er det kun internasjonale og til dels gamle data tilgjengelig.

I forbindelse med en nylig oppdatering av næringsinnholdet i storfekjøtt, gjennomførte Animalia også analyser av aminosyrer. Matvaretabellen inneholder de fleste næringsstoffer i vanlige norske matvarer, men aminosyrer er i dag ikke inkludert i tabellen. Både den danske og svenske matvaretabellen inneholder data på dette. Foreløpig er det ingen konkrete planer om å inkludere aminosyrer i Matvaretabellen, men det er viktig å ha norske og oppdaterte data på dette fordi det sier mye om kvaliteten på proteinene i kostholdet.

Tre ulike stykningsdeler fra storfe ble valgt ut for analyser av aminosyrer: indrefilet, entrecôte og karbonadedeig med 5% fett. Indrefileten representerer en mager stykningsdel, mens entrecôten er en fetere del av dyret. Karbonadedeigen gir et godt bilde av aminosyresammensetningen da det inkluderer kjøtt fra de fleste deler av dyret.

Matvarer har ulikt innhold av aminosyrer

Animalsk protein skiller seg fra protein vi finner i planter. Videre skiller proteinene i meieriprodukter seg fra de vi finner i kjøtt og egg. Årsaken er at proteinenes innhold av aminosyrer er forskjellig.

Det skilles mellom essensielle og ikke essensielle aminosyrer. De essensielle aminosyrene kan ikke kroppen produsere selv, men må tilføres via mat og drikke. Ikke essensielle aminosyrer kan kroppen selv produsere, og vi er vanligvis ikke avhengige av å dekke behovet gjennom kostholdet.

Sammensetningen og innholdet av de essensielle aminosyrene er generelt bedre i animalske matvarer enn i matvarer fra planter. Derfor er proteinkvaliteten i animalsk protein generelt bedre enn i planteprotein.

Innholdet av essensielle aminosyrer

figur 1 aminosyrer.png

Figur 1

Figur 1 viser innholdet av essensielle aminosyrer i de forskjellige stykningsdelene. Selv om det er noe variasjon i innholdet mellom stykningsdelene, er resultatene på samme nivå og har tilsvarende mønster.

Behovet for aminosyrer avhenger av alder og vekt. I figur 2 er det tatt utgangspunkt i behovet for essensielle aminosyrer hos en voksen person på 70 kg.

figur 2 aminosyrer.png

Figur 2

Animalske matvarer er generelt gode kilder til essensielle aminosyrer. Dette fremkommer også i figuren, der inntak av 100 g indrefilet, entrecôte eller karbonadedeig vil dekke mellom 55 og 110 % av dagsbehovet for de enkelte aminosyrene for en voksen person.