Oppdaterte næringsstoffanalyser i storfe, lam og svin

Mellom 2020 og 2023 har Animalia vært prosjektleder for å oppdatere næringsstoffinnholdet i matvaretabellen for storfe, lam og svin. Dette har vært et samarbeid med Mattilsynet, avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo, Kjøtt – og fjøfebransjens landsforbund (KLF), Nortura SA, MatPrat og Animalia. 

Matvaretabellens tidligere verdier for storfe, lam og svin var i stor grad fra 1990-tallet, samt noen nyere verdier fra rundt 2010.

Det er flere grunner til at analyseverdier må oppdateres med jevne mellomrom:

  • For det første endrer dyrematerialet seg gjennom blant annet avl, fôr, rasesammensetning, slaktevekt og klassifisering. 
  • For det andre endrer skjæremønsteret seg, og Matvaretabellen bør være oppdatert på stykningsdeler som forbrukeren har tilgang til.
  • For det tredje brukes næringsverdiene i Matvaretabellen til å vurdere bidraget av næringsstoffer fra kjøtt og andre matvarer i norsk kosthold, både gjennom kostholdsundersøkelser og Helsedirektoratets årlige rapport Utviklingen i norsk kosthold. Dette blir igjen lagt til grunn i forskning og anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter. 

Rapporten for svin vil bli publisert i løpet av kort tid. 

Rapportene: