Hva leter du etter?

Kjøtt, kreft og kostrådende

Et sunt og variert kosthold i tråd med kostrådene fra Helsedirektoratet bidrar til å opprettholde god helse og å forebygge blant annet hjerte- og karsykdom, diabetes type 2 og flere former for kreft.


Publisert: 16 jan, 2018 Oppdatert: 16 jan, 2018

Ulike befolkningsstudier har gitt ulike resultater for om det er en sammenheng mellom kjøtt og kreft. For rent rødt kjøtt spriker resultatene mer enn de gjør for bearbeidet kjøtt; noen studier viser en svak eller moderat sammenheng, mens andre studier ikke finner noen sammenheng. Hva som er årsak til funnene knyttet til rødt og bearbeidet kjøtt og kreft er fortsatt uklar, men forskere har flere hypoteser som blir undersøkt. Per i dag har ikke forskerne klart å enes om én av disse.

Å ha et kosthold som inkluderer kjøtt gjør ikke at man vil utvikle kreft. Et ensidig kosthold kan derimot øke risikoen for noen kroniske sykdommer. I kostrådene uttales det at det at et moderat inntak av magert kjøtt med fordel kan inkluderes i kostholdet. Dette gir rom for 2-3 middager med rødt kjøtt i uken, mens det for hvitt kjøtt ikke gis en mengdeanbefaling. Av bearbeidet kjøtt bør man til hverdags velge produkter med mindre fett og salt.

Forskningen peker først og fremst på at et ubalansert kosthold med høyt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt ikke er helsemessig gunstig. Å inkludere kjøtt i et sunt og variert kosthold, som er i tråd med kostrådene, bidrar til å forebygge en rekke sykdommer, inkludert flere former for kreft. Kostrådene fra Helsedirektoratet bygger på store kunnskapsoppsummeringer om helseeffekter av en matvare eller bestanddeler i denne. Å endre kostrådene er et stort arbeid som gjøres når det er tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag for å gjøre det.

Kjøttbransjen er positive til ny forskning som gir en bedre forståelse av sammenhenger mellom kosthold og helse. Animalia har vært og er engasjert i flere forskningsprosjekter hvor man undersøker kjøtt og kreft nærmere. Les mer om de ulike FoU prosjektene