Kjøtt, kreft og kostrådene

Et sunt og variert kosthold i tråd med kostrådene fra Helsedirektoratet bidrar til å opprettholde god helse og å forebygge blant annet hjerte- og karsykdom, diabetes type 2 og flere former for kreft.

Rødt kjøtt blir ofte omtalt som usunt, blant annet fordi det i studier er observert assosiasjoner mellom et høyt inntak av rødt kjøtt og inntak av bearbeidet kjøtt og tarmkreft. Men mye tyder på at det er helheten i livsstilen vår som påvirker risikoen for kreft.

Befolkningsstudier har gitt ulike resultater for sammenhengene mellom kjøtt og tarmkreft. En del studier rapporterer en svak økning i risiko for kreft ved høyt inntak av rødt kjøtt og inntak av bearbeidet kjøtt, mens andre studier ikke finner noen sammenheng. Hva som er årsakene til de observerte assosiasjonene, er fortsatt uklar. Forskerne har flere hypoteser, uten at man per i dag har klart å finne et tydelig svar.

Å ha et kosthold som inkluderer kjøtt, fører ikke til at man vil utvikle kreft. Et ensidig kosthold kan derimot øke risikoen for noen kroniske sykdommer. World Cancer Research Fund (WCRF) understreker at helheten i livsstilen er viktigere enn enkelte matvarer eller næringsstoffer når det kommer til utviklingen av kreft. WCRF mener at et sunt kostholdsmønster med lavt alkoholinntak og tilstrekkelig fysisk aktivitet, kombinert med en sunn kroppsvekt, bidrar til å forebygge kreft.

Kostrådene åpner for at et inntak på inntil 500 g rødt kjøtt i uken. Bearbeidet kjøtt bør begrenses, og fortrinnsvis anbefales det å velge produkter med mindre fett og salt, som Nøkkelhullsproduktene. Dette gir rom for 2-3 middager med rødt kjøtt i uken, i tillegg til noe kjøttpålegg. For hvitt kjøtt gis ingen mengdeanbefaling.