Ulike driftsformer for eggproduksjon

I følge norsk regelverk skal alle verpehøns enten holdes i innredede bur, eller i systemer for frittgående høns. I disse systemene skal hønene ha tilgang til vagle, rede og strø. I forskrift om hold av høns og kalkun er det bestemmelser om hvordan disse systemene skal være utformet. 

Høner i frittgående system

Fotograf : Animalia

Høner i miljøbur

Fotograf : Animalia

Innredede bur

I Innredede bur, også kalt miljøinnredning eller miljøbur, skal hønene ha tilgang til vagle, rede og strøbad. Strøbadet skal stimulere til å hakke, skrape og sandbade, og størrelsen skal tilpasset flokkstørrelsen i buret. Det skal være minst 850 cm² per dyr, og maks 5,5 dyr per m³ romvolum. I tillegg er det krav om tilgang til fôrtro og drikkeplasser. 

Frittgående systemer

I systemer for frittgående høns skal det være maks ni dyr pr. m² bruksareal som er tilgjengelig for dyra. Dyra skal ha tilgang til rede, vagle og et strøareal på minst 1/3 av gulvarealet ogminst 250 cm² pr. høne. Det finnes to tillatte løssdriftssystemer, gulvdrift og aviar/fleretasjesystem.  I aviarsystemer kan hønene bevege seg fritt mellom etasjer, der det skal være maks fire etasjer over hverandre.  I Frittgående systemer har hønene generelt ikke tilgang til utearealer, men det finnes en håndfull produsenter med frilandshøns, det vil si konvensjonell produksjon med utegang. 

Økologisk produksjon

Høner i økologisk produksjon holdes i frittgående systemer, aviar, og har i tillegg tilgang til uteareal. Inne skal det være maks 6 høner per m², mens ute skal det være 4 m² per høne.  Flokkstørrelse er maks 3000 høner. I økologisk produksjon har en også andre særkrav å forholde seg til. 

Fordeling av høneplasser i de ulike driftssystemene

I 2017 var 23,5 % av hønene oppstallet i innredede bur, mens 70 % var frittgående. Økologisk produksjon stod for 6,5  % av høneplassene. 

Produksjon og dødelighet i de ulike driftssystemene

Høner i frittgående systemer har generelt hatt en noe høyere dødelighet og noe høyere fôrforbruk sammenlignet med innredede bur. Tall fra Norturas eggkontroll viser at dødligheten i 2017 var 2,25 % for innredede bur, og 5,46 % for frittgående (til 76 uker).