Kodeliste for fjørfesjukdommer

Her er lista med koder for smittsomme sjukdommer og produksjonsrelaterte lidelser hos fjørfe.

Disse inngår også i husdyrnæringas felles koderegister «Kodelisten for husdyrsjukdommer» Det er disse veterinærer skal bruke i HelseFjørfe og i dag- og verpelister ute i felt.

Last ned kodeliste for fjørfesjukdommer