Hva leter du etter?

Om HelseFjørfe for produsenter

I HelseFjørfe har du som fjørfeprodusent  tilgang til dine helseovervåkingsavtaler og de helseopplysninger besøkende veterinærer har om ditt dyrehold. Eventuelle behandlinger med tilhørende tilbakeholdelsesfrister vil også kunne sees.


Publisert: 16 jan, 2017 Oppdatert: 16 jan, 2017

Dette forutsetter at veterinærene bruker besøksjournalen i denne webtjenesten. Logg deg på HelseFjørfe med samme brukernavn og passord som du bruker i Produsentregisteret.

DETTE FINNER DU PÅ HELSEFJØRFE:

Mine veterinærbesøk

Her har du oversikten over alle veterinærbesøk du har hatt i ditt fjørfehold, deriblant helseovervåkingsbesøk og sjukebesøk. Legg merke til at det i kolonnene til høyre er oppgitt om det er foreskrevet bruk av legemidler og hvilke tilbakeholdelsesfrister som gjelder for disse. Er du kjent med legemiddelbehandling i ditt dyrehold, så plikter du umiddelbart å melde fra til ditt eggpakkeri eller slakteri om dette. Det gjelder uansett om veterinær har journalført dette i HelseFjørfe eller ikke.

Mine HO- avtaler

Her finner du oversikten over dine helseovervåkingsavtaler. Det er den veterinær som du ønsker å ha HO-avtale med som skal tegne disse i HelseFjørfe, inkludert de vilkår som legges til grunn. Nytt fra og med 2018 er at du må gi din tilslutning til HO-avtalen som veterinæren din oppretter for at den skal være gyldig. Straks din veterinær har overført HO-avtale til deg for godkjenning, kan du enten godta eller avvise denne. Når du godtar HO-avtalen blir den elektronisk signert og aktivert. Det er ikke lenger nødvendig å skrive ut HO-avtalen og signere denne for at den skal være formelt gyldig. Nytt er også at begge parter kan si opp HO-avtalen med én måneds varsel. For informasjon om den nye ordningen, se eget vedlegg i menyen til høyre.

Her kan du lese mer om HO-avtaler.

ANNET DU BØR VITE:

  • HO-avtaler og HO-besøk. Alle eggpakkerier og slakterier har via egne pålogginger oversikt over hvilke produsenter som har aktive HO-avtaler, hvem de har HO-avtaler med og når siste HO-besøk er registrert (forutsatt at din HO-veterinær har journalført besøket).
  •   Varemottakerne kan be om innsyn i dine to siste helseovervåkingsbesøk (kun). For at de skal kunne få det, logg deg på HelseFjørfe, høyreklikk på ditt produsentnummer oppe til høyre i skjermbildet, velg Innstillinger og hak av for aksept.
  • Middovervåkingsprogrammet. Eggpakkeriene har via egne pålogginger løpende oversikt over hvem som har sendt inn middfeller til Animalia, siste fellefunn, samt middstatus for de enkelte hus.