Om HelseFjørfe for produsenter

I HelseFjørfe har du som fjørfeprodusent  tilgang til dine helseovervåkingsavtaler og de helseopplysninger besøkende veterinærer har om ditt dyrehold. Eventuelle behandlinger med tilhørende tilbakeholdelsesfrister vil også kunne sees.

Dette forutsetter at veterinærene bruker besøksjournalen i denne webtjenesten. Logg deg på HelseFjørfe med samme brukernavn og passord som du bruker i Produsentregisteret.

DETTE FINNER DU PÅ HELSEFJØRFE:

Mine veterinærbesøk

Her har du oversikten over alle veterinærbesøk du har hatt i ditt fjørfehold, deriblant helseovervåkingsbesøk og sjukebesøk. Legg merke til at det i kolonnene til høyre er oppgitt om det er foreskrevet bruk av legemidler og hvilke tilbakeholdelsesfrister som gjelder for disse. Er du kjent med legemiddelbehandling i ditt dyrehold, så plikter du umiddelbart å melde fra til ditt eggpakkeri eller slakteri om dette. Det gjelder uansett om veterinær har journalført dette i HelseFjørfe eller ikke.

Mine HO- avtaler

Her finner du oversikten over dine helseovervåkingsavtaler. Det er den veterinær som du ønsker å ha HO-avtale med som skal tegne disse i HelseFjørfe, inkludert de vilkår som legges til grunn. Nytt fra og med 2018 er at du må gi din tilslutning til HO-avtalen som veterinæren din oppretter for at den skal være gyldig. Straks din veterinær har overført HO-avtale til deg for godkjenning, kan du enten godta eller avvise denne. Når du godtar HO-avtalen blir den elektronisk signert og aktivert. Det er ikke lenger nødvendig å skrive ut HO-avtalen og signere denne for at den skal være formelt gyldig. Nytt er også at begge parter kan si opp HO-avtalen med én måneds varsel. 

Se også

ANNET DU BØR VITE:

  • HO-avtaler og HO-besøk. Alle eggpakkerier og slakterier har via egne pålogginger oversikt over hvilke produsenter som har aktive HO-avtaler, hvem de har HO-avtaler med og når siste HO-besøk er registrert (forutsatt at din HO-veterinær har journalført besøket).
  •   Varemottakerne kan be om innsyn i dine to siste helseovervåkingsbesøk (kun). For at de skal kunne få det, logg deg på HelseFjørfe, høyreklikk på ditt produsentnummer oppe til høyre i skjermbildet, velg Innstillinger og hak av for aksept.
  • Middovervåkingsprogrammet. Eggpakkeriene har via egne pålogginger løpende oversikt over hvem som har sendt inn middfeller til Animalia, siste fellefunn, samt middstatus for de enkelte hus.